منو
 کاربر Online
834 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 13 خرداد 1390 [10:58 ]
  ویژگی‌های مهم اتصال متوالی مقاومت ها
 

ویژگی‌های مهم اتصال متوالی مقاومت ها

1- ترتیب قرار گرفتن مقاومت‌ها در مدار سری، تغییری در شدت جریان عبوری از مدار نمی‌دهد. به عبارت دیگر جریان در هر یک از مدارهای شکل الف و ب هیچ تفاوت با جریان در مدار ندارد.

تصویر

2- جریان الکتریکی در مدار متوالی تنها یک مسیر را طی می‌کند، یعنی جرریانی که از هر قطعه‌ی الکتریکی مدار می‌گذرد در طول مسیر یکسان است. بنابراین تمام آمپرسنج‌ها در مدار شکل زیرجریان یکسانی را می‌خوانند.

تصویر

3- در یک مدار سری، ولتاژ ایجاد شده توسط باتری بین مقاومت‌ها تقسیم می‌شود. ان موضوع را با بستن ولت‌سنج‌هایی به دو سر مقاومت‌ها و باتری، مطابق شکل زیر، می‌توان نشان داد. مجموع «افت‌های ولتاژ» دو سر هر مقاومت برابر کل ولتاژی است که باتری تأمین می‌کند. این ویژگی ناشی از آن است که مقدار انرژی در اختیار کل جریان، برابر مجموع انرژی‌هایی است که به هر مقاومت داده می‌شود.

تصویر

4- افت ولتاژ در دو سر هر قطعه با مقاومت آن متناسب است. با توجه به رابطه‌ی V=RI، چون جریان I در کل مدار ثابت است، هر چه مقاومت R بیش‌تر باشد، افت ولتاژ دو سر آن نیز بیش‌تر خواهد بود و هر چه مقاومت R کم‌تر باشد، افت ولتاژ دو سر آن کم‌تر است. در حالت خاصی که هر سه مقاومت مطابق مدار شکل زیر یکسان باشند، افت ولتاژ دو سر همه‌ی آن‌ها یکسان، و برابر یک سوم ولتاژ کل باتری است.

تصویر

  امتیاز: 0.00