منو
 کاربر Online
255 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390 [17:08 ]
  تابش الکترومغناطیسی
 

تابش الکترومغناطیسی

یک راه ‌این که بار نقطه‌ای بتواند موج‌های الکترومغناطیسی گسیل کند‌ این است که بار با حرکت هماهنگ ساده نوسان کند، به‌‌طوری که بار هر لحظه تقریبا` در شتاب داشته باشد (بجز در وقتی که بار از مکان تعادل می‌گذرد). شکل زیر تعدادی از خط‌های میدان الکتریکی حاصل از چنین بار نقطه‌ای در حال نوسانی را نشان می‌دهد. خط‌های میدان اجسام مادی نیستند، ولی با وجود ‌این فکر کردن در مورد آن‌ها به صورت رفتاری قدری شبیه ریسمان‌هایی که از بار نقطه‌ای تا بینهایت ادامه دارند می‌تواند به ما کمک کند. نوسان بار به بالا و پایین موج‌هایی ‌ایجاد می‌کند که از بار به خارج در امتداد‌ این `ریسمان‌ها` منتشر می‌شود.

توجه کنید که بار موج‌ها را به تساوی در همه‌ی جهت‌ها گسیل نمی‌کند، آن در90 درجه به محور حرکت بار قوی‌ترین هستند، در حالی که هیچ موجی در امتداد ‌این محور وجود ندارد. ‌این درست همان نتیجه‌ای است که از تصور `ریسمان` گرفته می‌شود. همچنین ‌یک اغتشاش مغناطیسی وجود دارد که به خارج بار گسترش می‌یابد، ‌این در شکل زیر نشان داده نشده است. چون اغتشاش‌های الکتریکی و مغناطیسی از چشمه گسترش می‌یابند ‌یا تابش می‌شوند، از تابش الکترومغناطیسی نیز به جای `موج‌های الکترومغناطیسی` استفاده می‌شود.

شرح شکل خط‌های میدان الکتریکی یک بار نقطه‌ای در حال نوسان به صورت حرکت هماهنگ ساده، که در پنج لحظه در طی دوره‌ی نوسان T دیده می‌شود. مسیر ذره در صفحه‌ی شکل است. درt=0 بار نقطه‌ای در بیشینه‌ی جابه‌جایی به بالا قرار دارد. پیکان یک `پیچ` در خط‌خای موقع انتشار به خارج از بار نقطه‌ای را نشان می‌دهد. میدان مغناطیسی (نشان داده نشده است) از دایره‌هایی تشکیل شده است که در صفحه‌هایی عمود بر این شکل‌ها و هم‌ مرکز با محور نوسان قرار دارند.

تصویر

  امتیاز: 0.00