منو
 صفحه های تصادفی
خاطرات قرآنی از مقام شهید
هزار رکعت نماز در شبانه روز
ترک امر به معروف و نهی از منکر در عهد غیبت
encopresis
مواد ناشی آتشفشان
3-دلیل نقلى محض
اعتراف عمر بن عبدالعزیز به غصب خلافت
پیزانیت
سوسمارهای آبی و سمندرها
گونیا «صورت فلکی»
 کاربر Online
304 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390 [17:07 ]
  طیف موج‌های الکترومغناطیسی
 

طیف موج‌های الکترومغناطیسی

موج‌های الکترومغناطیسی طیف بسیار وسیعی از طول موج و بسامد را پوشش می‌دهند. طیف الکترومغناطیسی انتقال رادیویی و تلویزیونی، نور مرئی، تابش فروسرخ و فرابنفش، پرتوهای گاما را در برمی‌گیرد. موج ‌های الکترومغناطیسی با بسامدهای دست کم 1 تا10 به توان 24 آشکار شده‌اند، معمول‌ترین بخش رو‌به‌رو شده‌ی طیف در شکل زیر نشان داده شده است که گستره‌ی تقریبی طول موج و بسامد را برای قسمت‌های مختلف به‌دست می‌دهد.

به رغم تفاوت‌های زیادی که در استفاده و نحوه‌ی‌ ایجاد آن‌ها وجود دارد، همه‌ی آن‌ها موج‌های الکترومغناطیسی با تندی انتشار ‌یکسان (در خلأ) هستند.
ما فقط می‌توانیم بخش بسیار کوچکی از‌ این طیف را به‌طور مستقیم با احساس دیدن آشکار کنیم.‌ این گستره را نور مرئی می‌نامیم. طول موج‌های ‌این گستره از حدود 400 تا 700 نانومتر هستند، که متناظر با بسامد‌های از 750 تا430 تراهرتز است. قسمت‌های متفاوت طیف مرئی در انسان احساس رنگ‌های مختلف را برمی‌انگیزد.

نورسفید معمولی شامل همه‌ی طول موج‌های مرئی است. ولی با استفاده از چشمه‌های خاص و پالایه‌ها می‌توانیم نوار بار یکی از طول موج‌ها را با گستره‌ی چند nm انتخاب کنیم. چنین نوری تقریبا` تکفام است (تک رنگ). نور کاملا` تکفام؛ فقط ‌یک طول موج‌ یک آرمان دسترسی‌ناپذیر است. وقتی با اشاره به ‌یک تجربه‌ی آزمایشگاهی از عبارت `نور تکفام با طول موج 550 نانومتر استفاده می‌کنیم، واقعا` منظور ما نوار کوچکی از طول موج‌ها اطراف 550 نانومتر است. نور لیزر از هر نور قابل دسترسی دیگر بسیار به تکفامی ‌نزدیک‌تر است.

تصویر

  امتیاز: 0.00