منو
 کاربر Online
536 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390 [16:59 ]
  ‌هاینزیش هرتز و تولید موج‌های الکترومغناطیسی
 

‌هاینزیش هرتز و تولید موج‌های الکترومغناطیسی

موج‌های الکترومغناطیسی با طول موج‌های بسیار بزرگ ابتدا در سال 1266/1887 در آزمایشگاه توسط فیزیکدان آلمانی‌هاینزیش هرتز تولید شدند. او از بارهای در حال نوسان در مدارهای L-C به‌عنوان چشمه‌ی موج‌ها استفاده کرد، و موج‌های الکترومغناطیسی حاصل شده را با مدارهای دیگری که برای همین بسامد تنظیم شده بودند آشکار کرد.

هرتز همچنین موج‌های الکترومغناطیسی ساکن به‌وجود آورد و فاصله‌ی بین گره‌های مجاور (نصف طول موج) را اندازه گرفت تا طول موج را به‌دست آورد. با معلوم بودن بسامد تشدید ‌این مدارها، او تندی موج‌ها را از رابطه‌ی طول موج ـ بسامد پیدا کرد. او ثابت کرد که تندی آن‌ها با تندی نور‌ یکسان است، ‌این پیش‌بینی نظری ماکسول را به‌طور مستقیم تأیید می‌کرد.‌ یکای SI بسامد به افتخار هرتز نامیده شده است.‌ یک هرتز مساوی ‌یک چرخه بر ثانیه است.

  امتیاز: 0.00