منو
 کاربر Online
637 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390 [16:55 ]
  نگاهی دقیق تر به ماهیت و مفهوم نور
 

نگاهی دقیق تر به ماهیت و مفهوم نور

نور چیست؟ ‌این پرسش قرن‌ها توسط بشر پرسیده شده است، ولی تا وقتی که الکتریسیته و مغناطیس در نظام ‌یگانه‌ی الکترومغناطیس، که با معادله‌های ماکسول توصیف شد، ادغام شدند پاسخی وجود نداشت. این معادله‌ها نشان می‌دهند که ‌یک میدان مغناطیسی متغیر با زمان به‌صورت‌ یک چشمه‌ی میدان الکتریکی و یک میدان الکتریکی متغیر با زمان به صورت‌ یک چشمه‌ی میدان مغناطیسی عمل می‌کند.‌

این میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی می‌توانند‌ یک‌دیگر را نگه دارند و یک موج الکترومغناسیسی تشکیل دهند که در فضا انتشار می‌یابد. نورمرئی گسیل شد. از ‌یک رشته‌ی فروزان در لامپ نمونه‌ای از ‌یک موج الکترومغناطیسی است، انواع دیگری از موج‌های الکترومغناصیسی با چشمه‌هایی نظیر‌ ایستگاه‌های تلویزیونی و رادیویی، نوسانگر‌های ریز موج کوره‌ها و رادار، ماشین‌های پرتو x، و هسته‌های پرتوزا تولید می‌شوند.

در ‌این فصل، ما از معادله‌های ماکسول به‌عنوان مبنای نظری برای درک موج‌های الکترومغناطیسی بهره می‌گیریم. درمی‌یابیم که‌ این موج‌ها حامل انرژی و تکانه (اندازه حرکت) هستند. در موج‌های الکترومغناطیسی سینوسی، میدان‌ها‌ی الکتریکی و مغناطیسی تابع‌هایی سینوسی از زمان و مکان هستند، که بسامد و طول موج معین دارند. انواع مختلف موج‌های الکترومغناطیسی ـــ نورمرئی، رادیویی، پرتوهای x و انواع دیگر ـــ فقط با بسامد و طول موج با هم تفاوت دارند.

  امتیاز: 0.00