منو
 کاربر Online
903 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 07 اردیبهشت 1390 [07:07 ]
  يخچال های آرمانی و يخچال های واقعی
 

يخچال های آرمانی و يخچال های واقعی

يخچال را مي‌توان يك ماشين گرمايي در نظر گرفت كه به طور معكوس عمل مي‌كند. ماشين گرمايي گرما را از محل گرم ‌مي‌گيرد و به محل سردتر مي‌دهد. يخچال خلاف اين را انجام مي‌دهد ، گرما را از محل سرد مي‌گيرد (درون يخچال) و به محل گرم‌تر مي‌دهد (معمولاً هواي اتاقي كه يخچال در آن واقع است ، ماشين گرمايي خروجي خالصي از كار مكانيكي دارد ؛ يخچال به ورودي خالصي از كار مكانيكي نياز دارد. شكل زير نمودار شارش انرژي براي يك يخچال آرمانی را نشان مي‌دهد.

تصویر

اساس چرخه‌ی یخچال معمولی یا واقعی را به طور طرحوار در شکل زیر نشان داده شده‌ است. `مدار` شاره شامل یک شاره‌ی سرد کننده است (ماده‌ی کاری). طرف چپ مدار (شامل پیچه‌های خنک کننده‌ی درون یخچال) در دمای پایین و فشار کم است ؛ طرف راست (شامل پیچه‌های چگالنده‌ی خارج یخچال) در دمای بالا و فشار زیاد است. معمولاً ، هر دو طرف دارای مایع و بخار در تعادل فازی هستند.

متراکم کننده شاره را به داخل می‌کشد ، آن را به طور بی‌دررو متراکم می‌کند ، و با فشار زیاد به چگالنده می‌دهد. در اینجا دمای شاره بالاتر از دمای هوای اطراف چگالنده است ، به طوری که ماده‌ی سرد کننده گرمای QH را از دست می‌دهد و بخشی از آن به مایع تبدیل می‌شود.

سپس شاره به طور بی‌دررو به داخل تبخیر کننده و با آهنگی که توسط شیر انبساط کنترل می‌گردد منبسط می‌شود. وقتی شاره منبسط شد ، به طور قابل ملاحظه‌ای خنک می‌شود ، آنقدر که شاره‌ی درون پیچه‌ی تبخیر کننده از اطراف خود خنک‌تر است. این شاره گرمای QC را از اطراف خود می‌گیرد ، آن‌ را خنک می‌کند و بخشی تبخیر می‌شود. این شاره سپس وارد متراکم کننده می‌شود تا چرخه‌ی دیگری شروع شود. متراکم کننده معمولاً با یک موتور الکتریکی به کار می‌افتد ، به انرژی ورودی نیاز دارد و در طی هر چرخه روی ماده‌ی کاری کار W را انجام می‌دهد.


تصویر

  امتیاز: 0.00