منو
 کاربر Online
1066 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 04 اردیبهشت 1390 [04:17 ]
  حرکت‌های یک مولکول دو اتمی
 

حرکت‌های یک مولکول دو اتمی

نتایج نظریه های موجود حاکی از آن است که مدل نقطه ـ مولکول ما برای گازهای تک اتمی نسبتاً درست است ولی برای مولکول‌های دو اتمی و بس اتمی مدل پیچیده‌تری مورد نیاز است. مثلاً ، مولکول دواتمی را می‌توان به صورت دو جـرم نقطه‌ای شبیه یک دمبل کشسان کوچک تصور کرد ، با نیروی برهم کنش بین اتم‌ها از نوعنشان داده شده در شکل زیر . چنین مولکولی می‌تواند انرژی جنبشی اضافی‌ای داشته باشد که به دوران حول محوری که از مرکز جرم آن می‌گذرد مربوط است. اتم‌ها ممکن است حرکت ارتعاشی حول خط وصل‌کننده‌ی آن‌ها با انرژی‌های جنبشی و پتانسیل اضافی داشته باشند.

حرکت انتقالی.
مولکول به طور یک کل حرکت می‌کند و سرعت آن را می‌توان با مؤلفه‌های سرعت x ، y و z مرکز جرم آن توصیف کرد

تصویر

حرکت دورانی .
مولکول حول مرکز جرمش دوران می‌کند. این مولکول دو محور دوران مستقل دارد.

تصویر

حرت ارتعاشی.
مولکول چنان نوسان می‌کند که گویا هسته‌ها با فنری به هم متصل شده‌اند.

تصویر

  امتیاز: 0.00