منو
 کاربر Online
496 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 04 اردیبهشت 1390 [03:13 ]
  طرحی تجربی برای اندازه‌گیری توزیع سرعت مولکول های گاز
 

طرحی تجربی برای اندازه‌گیری توزیع سرعت مولکول های گاز

همان‌‌طور که می دانید مولکول‌های درون یک گاز همه تندی یکسانی ندارند. شکل زیر طرحی تجربی برای اندازه‌گیری توزیع سرعت‌های مولکولی را نشان می‌دهد. ماده‌ای در یک کوره‌ی کوچک داغ بخار می‌شود ؛ مولکول‌های بخار از روزنه‌ای در دیواره‌ی کوره فرار می‌کنند و وارد اتاقک خلأ می‌شوند. دسته شکاف‌هایی جلوی همه‌ی مولکول‌ها غیر از آن‌هایی که در باریکه‌ی نازکی هستند را می‌گیرند ، باریکه به طرف یک جفت قرص دوران کننده می‌روند.

مولکولی که از شکاف قرص اول می‌گذرد با مانع قرص دوم روبه‌رو می‌شود ، مگر این که درست موقعی برسد که شکاف قرص دوم با باریکه هم خط شده است. قرص به صورت یک انتخاب‌ کننده‌ی سرعت عمل می‌کند و فقط مولکول‌هایی را عبور می‌دهد که در گستره‌ی سرعت‌ محدود و معینی باشند. این گستره را با تغییر سرعت دوران قرص می‌توان تغییر داد ، و تعداد مولکو‌ل‌هایی را که در گستره‌های مختلف سرعت‌ هستند اندازه گرفت.

تصویر

  امتیاز: 0.00