منو
 کاربر Online
553 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 04 اردیبهشت 1390 [03:11 ]
  فازهای ماده
 

فازهای ماده

ماده‌ی معمولی در فازهای جامد ، مایع و گاز وجود دارد. نمودار فاز شرایطی را که در آن دو فاز می‌توانند در یک تعادل فاز وجود داشته باشند نشان می‌دهد. همه‌ی سه فاز می‌توانند در نقطه‌ی سه‌گانه وجود داشته باشند. منحنی تبخیر در نقطه‌ی بحرانی خاتمه می‌پذیرد ، بالای این نقطه تمایز بین فازهای مایع و گاز ناپدید می‌شود. . گذار از یک فاز به فاز دیگر معمولاً در شرایط تعادل فاز بین دو فاز صورت می‌گیرد ، و برای یک فشار معین این فقط در دمای معینی صورت می‌پذیرد.

این خط‌ها نمودار را به نام ناحیه‌های جامد ، مایع و بخار از هم جدا می‌کند. مثلاً ، منحنی ذوب قسمت‌های جامد و مایع را جدا می‌کند و شرایط ممکن برای تعادل فاز جامد ـ بخار را نشان می‌دهد. به همین ترتیب ، منحنی تبخیر قسمت‌های مایع و بخار و منحنی تصعید قسمت‌های جامد و بخار را جدا می‌کنند. سه منحنی در نقطه‌ی سه‌گانه برخورد می‌کنند که تنها شرطی است که تحت آن هر سه فاز می‌توانند با هم وجود داشته باشند.

تصویر

  امتیاز: 0.00