منو
 کاربر Online
587 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 04 اردیبهشت 1390 [04:09 ]
  خواص مولکولی ماده
 

خواص مولکولی ماده

همه‌ی مواد آشنا از مولکول‌ها ساخته شده‌اند. برای هر ترکیب شیمیایی خاص ، همه‌ی مولکول‌ها مشابه‌اند. کوچک‌ترین مولکول‌ها هر یک شامل یک اتم‌اند و از نظر اندازه در مرتبه‌ی10 به توان منفی 10 متر هستند ، بزرگترین مولکول‌ها شامل تعداد زیادی اتم و دست‌ کم 10000 مرتبه بزرگ‌ترند. در گازها مولکول‌ها تقریباً به طور مستقل حرکت می‌کنند ، در مایع‌ها و جامدها آن‌ها با نیروهای بین مولکولی که طبیعت الکتریکی دارند ، و از برهم کنش‌های ذره‌های باردار الکتریکی که مولکول‌ها را تشکیل می‌دهند ناشی می‌شوند به هم نگه‌ داشته‌ شده‌اند. نیروهای گرانشی بین مولکول‌ها در مقایسه با نیروهای الکتریکی ناچیزند.

مولکول‌ها همواره در حرکت‌اند ، انرژی جنبشی آن‌ها معمولاً با دما افزایش می‌یابد. در دماهای بسیار پایین میانگین انرژی جنبشی مولکول ممکن است خیلی کم‌تر از عمق چاه پتانسیل باشد. آنگاه مولکول فاز مایع یا جامد با میانگین فاصله‌‌های بین مولکولی چگالیده می‌شوند. ولی در دماهای بالاتر میانگین انرژی جنبشی از عمق چاه پتانسیل بیش‌تر می‌شود. آنگاه مولکول‌ها می‌توانند از نیروی بین مولکولی فرار کنند ، و مانند فاز گازی ماده آزادند که به طور مستقل حرکت کنند.

در جامدها ، مولکول‌ها حول نقطه‌های کم و بیش ثابتی ارتعاش می‌کنند. در جامد بلورین این نقطه‌ها در یک شبکه‌ی بلوری تکرار شونده آرایش یافته‌اند. شکل زیر ساختار بلور مکعبی سدیم کلراید (نمک معمولی) را نشان می‌دهد.

تصویر

در مایع‌ها ، فاصله‌های بین مولکولی معمولاً فقط کمی بزرگ‌تر از فاصله‌های بین مولکولی فاز جامد برای همان ماده است ، ولی مولکول‌ها آزادی بسیار بیش‌تری برای حرکت دارند. مایع‌ها فقط در مجاورت نزدیک چند مولکول ساختار منظمی نشان می‌دهند. این امر بر خلاف نظم بلند برد در مورد بلور جامد نظم کوتاه برد نامیده می‌شود.

مولکول‌های گاز معمولاً فاصله‌های زیادی دارند و بنابراین فقط نیروهای ربایشی بسیار کوچکی دارند. مولکول گاز تا وقتی که به مولکول دیگری یا دیواره‌ی محفظه برخورد کند در خط مستقیمی حرکت می‌کند. با اصلاحات مولکولی ، یک گاز کامل گازی است که مولکول‌های آن هیچ نیروی ربایشی به یکدیگر وارد نمی‌کنند و بنابراین انرژی پتانسیل ندارند.

در دماهای پایین ، بیش‌تر مواد معمولی در فاز جامد هستند. وقتی دما بالا رود ، ماده ذوب و سپس بخار می‌شود. از نظر مولکولی ، این گذارها در جهت افزایش انرژی جنبشی مولکولی است. بنابراین ، دما و انرژی جنبشی مولکولی ارتباط نزدیکی با هم دارند.

  امتیاز: 0.00