منو
 کاربر Online
272 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 28 فروردین 1390 [05:38 ]
  تنظیم رادیو برای پخش ایستگاهی در بسامد معین
 

تنظیم رادیو برای پخش ایستگاهی در بسامد معین

موج‌های ایستگاه پخش در مدارهای رادیو (مثل رادیوی یک اتومبیل) یک جریان متناوب ایجاد می‌کند. اگر برای ایستگاهی در بسامد تنظیم شود، آیا انتقال‌های ایستگاه پخش در نیز آشکارسازی می‌شود؟
بلی، در واقع، رادیو به‌طور همزمان انتقال در تمام بسامدها را آشکار می‌کند. ولی، رادیو یک مدار متوالی L-R-C است، و در هر زمان معین تنظیم می‌شود تا فقط با یک بسامد تشدید داشته باشد. از این رو پاسخ رادیو به این باسمد بسیار بیش‌تر از پاسخ آن به هر بسامد دیگر است، به این دلیل است که فقط یک استگاه پخش از بلندگوی رادیو شنیده می‌شود. (شما گاهی می‌توانید صدای ایستگاه دیگری که بسامدش بقدر کافی به بسامد تنظیم شده نزدیک است را بشنوید.)

  امتیاز: 0.00