منو
 صفحه های تصادفی
مشتقگیری ضمنی
مذاکرات نمایندگان نجران با پیامبر اکرم در مدینه
طیف جذبی
هواپیمای آلفا جت
ایستگاه کاری رایانه
سحابی سیاره نما
مطلب
ملکشاه بن محمود سلجوقی
روایاتی در باب نص صریح رسول‌اکرم بر خلافت امیر المؤمنین در نهج‌البلاغه
تحلیل کامپیوتری دینامیک مولکولی
 کاربر Online
566 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 23 فروردین 1390 [05:07 ]
  ویژگی‌های الکتریکی آب وحلال پذیری آن
 

ویژگی‌های الکتریکی آب وحلال پذیری آن

آب زندگی را ممکن می‌سازد؛ یاخته‌های بدن شما نمی‌توانند بدون آب که مولکول‌های بیولوژیکی اساسی در آن حل می‌شوند نقش خود را عملی کنند. ویژگی‌های الکتریکی آب که آن را چنین حلال خوبی می‌کند کدامند؟

شکل زیر یک ملکول آب را نشان می‌دهد، که از بسیاری جنبه‌ها مثل یک دوقطبی الکتریکی رفتار می‌کند. مولکول آب به‌طور یک‌جا از نظر الکتریکی خنثی است، ولی پیوندهای شیمایی درون مولکول باعث می‌شوند که یک جابه‌جایی بار صورت بگیرد که در نتیجه‌ی آن سرِ اکسیژنی مولکول بار منفی خالص، و سر هیدروژنی آن بار مثبت خالص پیدا می‌کند که یک دوقطبی الکتریکی تشکیل می‌شود.

این اثر معادل آن است که یک الکترون فقط حدود 4 ضربدر 10 به توان منفی 14 متر (حدود شعاع اتم هیدروژن) جابه‌جا شود، ولی پیامدهای این جابه‌جایی بسیار چشمگیر است. آب حلالی عالی برای مواد یونی مثل نمک‌طعام (کلرید سدیم،) است به‌طور دقیق به این دلیل که مولکول آب یک دوقطبی الکتریکی است .

هنگامی که نمک در آب حل می‌شود، به یک یون سدیم مثبت و یک یون کلر منفی تجزیه می‌شود که این یون‌ها تمایل دارند به ترتیب به دو سر مثبت و منفی مولکول‌های آب جذب شوند؛ این امر یون‌ها را در محلول نگه می‌دارد. اگر مولکول‌های آب دوقطبی الکتریکی نبودند، آب حلال ضعیفی می‌شد، و به تقریب تمامی شیمی‌ای که در محلول‌های آبکی رخ می‌دهد غیرممکن می‌شد. این موضوع همه‌ی واکنش‌های بیوشیمایی را که در تمامی حیات روی زمین روی می‌دهند در بر می‌گیرد. به معنای واقعی حیات شما به عنوان یک موجود زنده وابسته به دوقطبی‌های الکتریکی است!

تصویر

  امتیاز: 0.00