منو
 کاربر Online
1548 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 19 فروردین 1390 [15:18 ]
  درک ماهیت الکتریکی ماده
 

درک ماهیت الکتریکی ماده

درک ماهیت الکتریکی ماده بینشی از بسیاری از جنبه‌های جهان فیزیکی به ما می‌دهد. پیوند‌های شیمیایی که اتم‌ها را باری شکل‌گیری مولکول‌ها گرد هم نگه می‌دارد از برهم‌کنش‌های الکتریکی بین اتم‌ها ناشی می‌شوند. این پیوندها شامل پیوندهای یونی قوی‌ا‌ی که اتم‌های سدیم و کلر را گرد هم نگه می‌دارد تا نمک طعام را بسازند و پیوندهای به نسبت ضعیف بین رشته‌های DNA که کد ژنتیکی بدن شما را ثبت می‌کند می‌شوند. نیروی معمولی‌ای که صندلی که روی آن نشسته‌اید بر شما وارد می‌کند از نیروهای الکتریکی بین ذره‌های باردار اتم‌های نشیمنگاه شما و اتم‌های صندلی ناشی می‌شود. نیروی کشش در یک طناب کشیده و نیروی چسبندگی نیز از برهم کنش‌های الکتریکی اتم‌ها ناشی می‌شوند.

  امتیاز: 0.00