منو
 کاربر Online
560 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 19 فروردین 1390 [14:15 ]
  بار الکتریکی پایسته است
 

بار الکتریکی پایسته است

اصل مهم اول عبارت است از:
جمع جبری همه‌ی بارهای الکتریکی در هر سامانه‌ی بسته ثابت است.

اگر یک میله‌ی پلاستیکی و یک قطعه‌ی خز را که هر دو در آغاز بی‌بارند به هم مالش دهیم، میله بار منفی کسب می‌کند (زیرا از خز الکترون می‌گیرد) و خز باری مثبت با همان بزرگی به‌دست می‌آورد (زیرا به همان تعداد الکترون از دست داده که میله به دست آورده است). در نتیجه بار الکتریکی کل روی مجموع دو جسم تغییر نمی‌کند. در هر فرایند باردهی، باری خلق یا نابود نمی‌شود؛ بلکه صرفاً از جسمی به جسم دیگر انتقال می‌یابد.
پایتسگی بار یک قانون پایستگی جهانی شناخته می‌شود. هیچ‌گاه تجربه ای در خصوص نقض این اصل هرگز مشاهده نشده است. حتی در برهم کنش‌های پرانرژی که در آن‌ها ذره‌ها خلق و نابود می‌شوند نظیر خلق زوج‌های الکترون ـ پوزیترون، بار کل هر سامانه‌ی بسته به‌طور دقیق ثابت است.
اصل مهم دوم عبارت است از:
بزرگی بار الکترون یا پروتون یک یکای طبیعی بار است.

هر مقدار قابل مشاهده‌ی بار الکتریکی همواره مضرب درستی از این بار بنیادی است. می‌گوییم که بار کوانتیده است. پول مثال آشنایی برای کوانتش است. هنگامی که برای خرید جنسی از یک فروشگاه پول نقد می‌پردازید، مجبورید این کار را با نموهای یک ریالی انجام دهید. پول نقد نمی‌تواند به مقدارهای کوچک‌تر از یک ریال تقسیم شود، و بار الکتریکی نیز نمی‌تواند به مقدارهایی کوچک‌تر از بار یک الکترون یا پروتون تقسیم شود. (بارهای کوارک، مثبت و منفی یک دوم و مثبت و منفی دو سوم بار الکترون احتمالاً به صورت بارهای منزوی قابل مشاهده نیستند.) بنابراین بار هر جسم ماکروسکوپی همواره یا صفر است یا مضرب (مثبت یا منفی) درستی از بار الکترون است.

  امتیاز: 0.00