منو
 کاربر Online
722 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 15 فروردین 1390 [09:59 ]
  برهم‌ نهش نیروهای الکتریکی
 

برهم‌ نهش نیروهای الکتریکی

قانون کولن به‌گونه‌ای که آن را از فیزیک 3 و آزمایشگاه می شناسید فقط برهم‌کنش دو بار نقطه‌ای را توصیف می‌کند. آزمایش‌های نشان می‌دهند که هنگامی که دو بار به‌‌طور هم‌زمان نیروهایی بر بار سومی وارد می‌کنند، نیروی کل وارد بر آن بار برابر است با جمع‌برداری که هر یک از دو بار به‌طور مجزا بر آن وارد می‌کنند. این ویژگی‌ مهم که اصل برهم نهش نیروها خوانده می‌شود برای هر تعداد بار برقرار است. با استفاده از این اصل می‌توانیم قانون کولن را برای هر مجموعه‌ای از بارها به‌کار بریم. چندین مثال در پایان این بخش کاربرد اصل برهم نهش را نشان می‌دهند.

به بیان دقیق قانون کولن به‌گونه‌ای که آن را بیان کرده‌ایم باید فقط در مورد بارهای نقطه‌ای در خلاء به‌کار برده شود. اگر در فضای بین بارها ماده وجود داشته بادشد، نیروی خالص وارد بر هر بار به دلیل آن‌که بارهایی در مولکول‌های ماده‌ی میانی القا می‌شوند تغییر می‌کند. حضور هوا، در فشار معمولی جو نیروی الکتریکی را از مقداری که در خلاء دارد تنها به‌اندازه‌ی یک در 2000 تغییر می‌دهد.

  امتیاز: 0.00