منو
 کاربر Online
649 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 15 فروردین 1390 [10:54 ]
  بنیامین فرانکلین و ربایش و رانش دو جسم باردار
 

بنیامین فرانکلین و ربایش و رانش دو جسم باردار

آزمایش‌های بسیاری نشان داده‌اند که به طور دقیق دو نوع بارالکتریکی وجود دارد؛ یک نوع روی میله‌ی پلاستیکی که با خز مالش داده شده و نوع دیگر وری میله‌ی شیشه‌ای که با ابریشم مالش داده شده باشد. بنیامین فرانکلین در قرن 18 پیشنهاد کرد که این دو نوع بار را به ترتیب منفی و مثبت بنامیم، و این اسم‌ها هنوز به‌کار می‌روند. میله‌ی پلایستیکی و ابریشم بارمنفی دارند؛ میله‌ی شیشه‌ای و خز بارمثبت دارند. قاعده کلی زیر همواره برقرار است
دو بار مثبت یا دو بار منفی یک‌دیگر را دفع می‌کنند. یک بار مثبت و یک بار منفی یک‌دیگر را می‌ربایند.

ربایش و رانش دو جسم باردار را گاهی در گزاره‌ی بارهای همانند یک‌دیگر را می‌رانند و بارهای مخالف یک‌دیگر را می‌ربایند` خلاصه می‌کنند. ولی به‌خاطر بسپارید که عبارت `بارهای همانند` به این معنا نیست که دو بار به طور دقیق یکسانند. تنها به این معناست که دو بار دارای علامت جبری یکسانند (هر دو مثبت یا هر دو منفی‌اند). `بارهای مخالف` به این معناست که هر دو جسم دارای بارالکتریکی‌اند و این بارها علامت‌های مختلف دارند (یکی مثبت و دیگری منفی است).

  امتیاز: 0.00