منو
 کاربر Online
604 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 12 فروردین 1390 [18:22 ]
  کهکشان های آنتنی
 

این تصویر از کهکشان های آنتنی، واضح ترین تصویری است که تا کنون از این زوجهای ترکیب شده تهیه شده است. در طول جریان ترکیب کهکشان ها، میلیاردها ستاره شکل خواهند گرفت. درخشان ترین و فشرده ترین این نواحی تولید ستاره ابر خوشه های ستاره ای (super star clusters) نامیده می شوند. این دو کهکشان مارپیچی چند صد میلیون سال پیش شروع به فعل و انفعال کردند و کهکشان های آنتنی را پدید آوردند که یکی از نزدیکترین و جوان ترین نمونه های کهکشان های در حال ترکیب هستند. تقریبا نیمی از اجرام کم نوری که در تصویر دیده می شوند خوشه های جوانی هستند که در بردارنده ده ها هزار ستاره اند. لکه های نارنجی که در سمت راست و چپ وسط تصویر دیده می شوند، هسته های دو کهکشان اولیه هستند که دارای ستاره های پیری هستند که با رگه هایی از غبار تقاطع پیدا کرده اند که در تصویر به رنگ قهوه ای دیده می شوند.
این دو کهکشان با منطقه های آبی تشکیل ستاره که با گاز هیدروژن درخشان احاطه شده، نقطه نقطه شده اند که در تصویر به رنگ صورتی دیده می شود.تصویر جدید به ستاره شناسان اجازه می دهد که ستاره ها و ابر خوشه های ستاره ای را که در اثر ترکیب دو کهکشان مارپیچی به وجود آمده اند بهتر از هم تشخیص دهند.
با تعیین سن خوشه ها در این تصویر، ستاره شناسان دریافتند که تنها 10 درصد از ابر خوشه های ستاره ای که به تازگی در این آنتنها به وجود آمده اند بیش از 10 میلیون سال اول عمر می کنند. تعداد زیادی از این ابرخوشه های ستاره ای که در طول این فعل و انفعال به وجود آمده اند، به وسیله ستارگان منفرد پراکنده شده و بخشی از زمینه کهکشان را تشکیل می دهند. در حالی که این باور وجود دارد که در حدود صد تا از سنگین ترین خوشه ها همچنان باقی می مانند تا خوشه های کروی منظم مانند خوشه های منظم کروی که در راه شیری وجود دارند را تشکیل دهند. کهکشان های آنتنی نام خود را از بازوهای بلند آنتن مانند خود که به فاصله زیاد از هسته دو کهکشان به بیرون کشیده شده گرفته اند، که با تلسکوپهای زمینی بهتر دیده می شود. این `دنباله های کشندی` (tidal tails) در حدود 200 تا 300 میلیون سال پیش در برخورد اولیه کهکشان ها پدید آمده اند.
این تصویر دورنمایی از آنچه در چندین میلیون سال آینده در اثر برخورد کهکشان راه شیری و کهکشان آندرومدا پیش می آید را به ما نشان می دهد.

مترجم: مریم نقدی
دانشجوي دانشكده فني دختران دكتر شريعتي
منبع خبر: NASAتصویر

  امتیاز: 0.00