منو
 کاربر Online
1010 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 فروردین 1390 [12:48 ]
  ستاره شناسی از طریق اشعه ایکس
 

نواع بسیاری از ستارگان رشته اصلی در بخشی از طیف خود پرتو ایکس منتشر می کنند. در ستاره های عظیم، باد شدید ستاره ای ایجاد اشعه ایکس می کند و در ستاره های کم جرم تر میدانهای مغناطیسی تولید اشعه ایکس می کنند. در ابتدا نظر بر این بود که شاید این دو مکانیسم برای اشعه ایکس کافی نباشد ولی برسی ها توسط تلسکوپها نشان می دهد که احتمالا همان مکانیسمها برای تولید اشعه ایکس کافی باشد. اولین رصدخانه اشعه ایکس به نام انیشتن بود که در سال 1982 راه اندازی شد و در سال 1982 تایید کرد که در ستاره های دوتایی- ستاره ثانویه می تواند منبع اشعه ایکس باشد.
ماهواره آلمانی ROSAT نیز نتایج مشابهی را ارایه داد. این ماهواره 232 ستاره را که اشعه ایکس ساطع می کردند را شناسایی کرد. مطالعات بیشتر نشان می دهد که در این ستارگان بی نظمی هایی وجود دارد. این بی نظمی ها در طیف این ستارگان و سرعت چرخش است. در سالهای اخیر مطالعات بیشتری آغاز شده است. این مطالعات با استفاده از تلسکوپهای مجهز به اپتیک انطباقی صورت می پذیرد. یکی از این تحقیقات در مورد عضو دوتایی بصری در دسته ملاقه خرس بزرگ به نام Alcor است و ستاره همدم آن نیز شناسایی شده است که در شکل زیر نیز به خوبی قابل مشاهده است.
مترجم : نسیم عمادی. سوم ریاضی. مشهد مقدس
برگرفته از : universetoday


تصویر

  امتیاز: 0.00