منو
 کاربر Online
723 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 07 فروردین 1390 [22:07 ]
  بستگی آهنگ فرار مولکول‌ها به دما و سرمایش تبخیری
 

بستگی آهنگ فرار مولکول‌ها به دما و سرمایش تبخیری

آهنگی که مولکول‌ها می‌توانند فرار کنند به شدت به دما بستگی دارد. این فرایند با فرایند دیگری توازن می‌یابد که در آن مولکول‌های فاز بخار به طور ناکشسان با سطح برخورد می‌کنند و در فاز مایع به دام می‌افتند. تعداد مولکول‌هایی که در یکای زمان این سرنوشت را دارند متناسب با فشار در فاز بخار است. تعادل فاز بین مایع و بخار وقتی روی می‌دهد که این دو فرایند رقیب دقیقاً با یک آهنگ پیش بروند.

بنابراین اگر توزیع تندی مولکول‌ها برای دماهای مختلف معلوم باشد ، می‌توان فشار بخار حسب تابعی از دما را به طور نظری پیش‌بینی کرد. وقتی مایع بخار شود ، این مولکول‌های با تندی زیادند که از سطح فرار می‌کنند. آن‌هایی که باقی می‌مانند به طور میانگین انرژی کم‌تری دارند ؛ این چشم‌انداز سرمایش تبخیری را به دست می‌‌دهد.

  امتیاز: 0.00