منو
 کاربر Online
575 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 06 فروردین 1390 [12:09 ]
  جهان در فضايي فرا ابعادي
 

د) تئوري هاي بدتركيب ذرات زير اتمي، به كمك نسخه هايي از تئوري ابر فضا داراي يك تقارن چشمگير مي گردند.
به همين ترتيب وقتي كه اين تئوري به فضاي N بعدي (N مي تواند هر عدد صحيحي باشد ) افزايش پيدا مي يابد، تئوري هاي بدتركيب ذرات زير اتمي، داراي يك تقارن چشمگير مي گردند. با اين وجود تئوري اوليه كالوزا- كلين نمي توانست عدد دقيق N را تعيين كند و در توصيف كامل ذرات زير اتمي، با مشكلات فني روبرو بود. نسخه پيشرفته تري از اين تئوري به نام تئوري ابر گرانش نيز مشكلاتي چند داشت. جرقه اوليه توجهات به اين تئوري در سال 1984، توسط فيزيكداناني چون مايكل گرين و جان شوارتز زده شد كه سازگاري پيشرفته ترين نسخه تئوري كالوزا- كلين به نام تئوري ابر ريسمان را ثابت كردند. تئوري كه فرض مي كند، تمام ماده، متشكل از ريسمان هاي ريز مرتعش مي باشد. شگفت آنكه ابر ريسمان عددي دقيق براي تعداد ابعاد فضا– زمان پيش گويي مي كند: ده.

  امتیاز: 0.00