منو
 صفحه های تصادفی
کروماتوگرافی تقسیمی
اگزیستانسیالیسم و اصالت وجود
درس مبانی مخابرات و رادیو
گراف چرخ
سنت فرهنگی اولمک -مراحل تحولی
عنتر دم کوتاه زیتونی
گرافهای دوری
لازولیت
ماشین شتابدهنده
متافیزیک
 کاربر Online
895 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 24 اسفند 1389 [07:00 ]
  انفجار مهیب و مطالعه آن در اشعه گاما در منطقه تشکیل ستاره
 

یکی از پر انرژی ترین حوادث در کیهان، در اصطلاح، انفجار اشعه گاما است. اما ضعف آن در مشاهده نور مرئی است و بایستی مطالعه این انفجارها در اشعه گاما انجام شود. عکس زیر با استفاده از ابزار GROND تلسکوپ 2.2 متری آسو در لا سیلا در شیلی، نشان داده است که این انفجار عظیم،در مکان تشکیل ستاره های جوان گیج کننده است و برای توضیحات نیاز به مطالعات بیشتری است.
ترجمه از: آتنا مهدی دوست. دوم تجربی. اصفهان
منبع خبر: ScienceDailyتصویر

  امتیاز: 0.00