منو
 کاربر Online
677 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 23 اسفند 1389 [07:58 ]
  بهترین راه دستیابی به اطلاعات مربوط به ماهیت علم فیزیک
 

بهترین راه دستیابی به اطلاعات مربوط به ماهیت علم فیزیک

یکی از بهترین راههای دستیابی به اطلاعات مربوط به ماهیت علم فیزیک، جستجو در داستان چگونگی پیشرفت آن از آغاز تا امروز است. در واقع این بخش به این معناست که هر چند علم فیزیک هیچ تلاشی برای نشان دادن تمامی جزئیات ندارد و بسیاری از موضوعات در این زمینه را حذف می کند؛ اما تعدادی از آنها ممکن است مهم یا حتی ضروری به حساب آیند.

می توان ادعا کرد که فیزیک با مکانیک (علم ماشینها ، توان و حرکت)آغاز شد. آنجا همواره یک رابطه مشخص بین فیزیک و طرحهای عملی وجود داشت که این رابطه پیش از این در مکانیک از زمانهای کهن برقرار شده بود. بهترین مثال شاید قانون اهرم ها باشد، قانونی که بوسیله ی «ارشمیدس» در حدود 250 ق . م شناخته شده بود؛ یعنی وزنه های غیر مساوی، هنگامی که نسبت وارونه با بازوها (بازوها فاصله تکیه گاه تا مکانی که از آنجا آویزان شده اند) دارند؛ در حال تعادل هستند.

اینجا در موردی ساده یک بیان تئوری مطرح شد؛ یک نتیجه ی کلی از تجربیات خاص، از نوعی که حاکی از فیزیک طبیعت بود. این نتیجه ممکن است اولین مثال از یک قانون فیزیکی واقعی باشد که اساس طرح های وزنی واقع شد. قپان یا تعادل رومی که از زمان رومیان استفاده شد و هنوز تا به امروز استفاده می شود.

حتی قبل از« ارشمیدس» و فعالیتش در مکانیک، «ارسطو»(322ـ384 ق.م) که واژه ی یونانی را برای فیزیک به دامنه ی لغات ما معرفی کرد، به حرکت اجسام توجه کرده بود. مسلماً، فضا و زمان به طور سنتی بیشترین مفاهیم اساسی را در دیدگاه طبیعت داشتند و مکان به صورت یک تابع زمانی همیشه اساس توصیف حرکت مان بوده است. «ارسطو» درباره این موضوعات بحث کرد؛ اما او یک فرق مهم بین آنچه که به عنوان یک حرکت دایره یی کامل ستارگان و ... بررسی شده بودند و حرکت اشیایی که در سطح زمین روی مسیرهای غیر دایره ای حرکت می کردند؛ قائل بود. اما این امر واضح بود؛ که ارسطو پدیده ها را برای اولین بار مطالعه نکرد.

او نظریه مشهوری را ایجاد کرد: « وزن جسمی که دو برابر جسم دیگر است، از همان ارتفاع در نصف زمان می افتد». چیزی که بوسیله ی آزمایشی مجزا می توانست بررسی شود.


قرون وسطی شاهد مجموعه ای از تحقیق های حرکت پرتابه ها بود؛ اما تا قرن 17 که «گالیله» ( 1642-1564) ترکیبی از آزمایش و تئوری تصویر صحیح سقوط آزاد و حرکت سهموی پرتابه را ابداع کرد؛ دوام نیافت. به این نکته اشاره می کنیم نه بخاطر نتایج حاصله ، بلکه به علت درک شکل اصلی علم فیزیک ، یعنی وابستگی به مشاهده ی مستقیم یا آزمایش که عامل اصلی پیدایش علم فیزیک می باشد. بدون چنین کنش و واکنش مستقیمی با طبیعت، نمی توان به دانش فیزیک دست یافت.

  امتیاز: 0.00