منو
 صفحه های تصادفی
کابل در شبکه
زنجیر کشسان «سرگرمی فیزیک»
گ.کلیات
انتزاع
ارتباط و برخورد با مخالفین و دشمنان
برنامه نویسی
دستگاههای طیف بینی نوری
ابن ابی العوجاء
شیوه های ضربه زنی و فنون شلیک توپ در فوتبال
الکل
 کاربر Online
307 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 23 اسفند 1389 [07:53 ]
  چرا فیزیک را علم بنیادی می نامند؟
 

چرا فیزیک را علم بنیادی می نامند؟

گاهی اوقات فیزیک را علم بنیادی می نامند؛ زیرا هر یک از علوم طبیعی دیگر، با انواع خاصی از سیستم های مادی ، سر و کار دارند که از قوانین فیزیکی پیروی می کنند. برای مثال شیمی علم مولکولها و ترکیبات شیمیایی است که درحجم تشکیل می شوند . خواص ترکیبات شیمیایی از خواص ترکیبات مولکولی مشتق شده است؛ که بطور دقیق با قسمتهایی از فیزیک همچون مکانیک کوآنتومی ، ترمودینامیک و الکترو مغناطیس توصیف می شوند.
فیزیک و ریاضیات با یکدیگر ارتباط خیلی نزدیکی دارند؛ زیرا ریاضیات به صورت منطقی در اختیار قوانین فیزیکی قرار می گیرد؛ بدین ترتیب که قوانین فیزیکی توسط روابط ریاضی به شکل فرمول مشخصی نوشته می شوند و پیش بینی هایشان تایید می شود .

  امتیاز: 0.00