منو
 کاربر Online
1597 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 23 اسفند 1389 [00:28 ]
  تصوير مادون قرمز هابل از خوشه کهکشاني J1449
 

این یافته قابل توجه، حاصل از مطالعه با چند طول موج است که تقریبا پنج سال به طول انجامید و شامل تعدادي مشاهده بر روی زمین و همچنین تلسکوپ های مستقر در فضا است. در اصل ، این خوشه به وسيله تجزیه و تحلیل داده ها در مادون قرمز به وسيله تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا شناسایی شد. Emanuele Daddi مي گويد ` این خوشه کهکشانی تصادفا به صورت یک دسته از کهکشان ها ظاهر شد که بسیار به رنگ قرمز متمايل بود. اين خوشه کهکشانی کشف شده به نام J1449 ، ابتدا در تصاویر آرشیوی از تلسکوپ فضایی اسپیتزر مشاهده شد و سپس در نور نزدیک مادون قرمز در تلسکوپ سوبارو مستقر در رصدخانه ملي نجوم در ژاپن و تلسکوپ بزرگ رصدخانه جنوبی اروپا و تلسکوپ فضایی هابل و رصدخانه کک تاييد شد.
مترجم: مجيد پيله ور – سوم رياضي مشهد
منبع گزارش: NASAتصویر

  امتیاز: 0.00