منو
 کاربر Online
509 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 07 اسفند 1389 [10:00 ]
  تنش ، کرنش و قانون هوک
 

تنش ، کرنش و قانون هوک :
بنابر قانون هوک تنش (نیرو به ازای واحد مساحت) در تغییر شکل‌های کشسان متناسب است با کرنش (تغییر شکل نسبی). ثابت تناسب مدول کشسانی نامیده می‌شود.

تنش کششی و تراکمی :
تنش کششی عبارت است از نیروی کششی به ازای واحد مساحت . کرنش کششی برابر است با تغییر نسبی در طول . مدول کشسانی مدول یانگ Y نامیده می‌شود. تنش و کرنش تراکمی به همین شیوه تعریف می‌شوند.

تنش کپه‌ای :
فشار درون شاره برابر است با نیرو به ازای واحد مساحت. تنش کپه‌ای عبارت است از تغییر فشار ، و کرنش کپه‌ای برابر است با تغییر نسبی حجم ، . مدول کشسانی مدول کپه‌ای B نامیده می‌شود. تراکم‌پذیری k وارون مدول کپه‌ای است .

تنش برشی :

تنش برشی برای نیرویی که مماس بر سطح وارد می‌شود برابر است با نیرو به ازای واحد مساحت . کرنش برشی جابه‌جایی x‌ یک طرف جسم بخش بر بعد عرضی h است. مدول کشسانی مدول برشی S نامیده می‌شود.

  امتیاز: 0.00