منو
 کاربر Online
450 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 30 بهمن 1389 [09:23 ]
  شکار نوترینو در قطب جنوب
 

شکار نوترینو در قطب جنوب

»آریانا « آرایه آشکارسازهای پیشنهادی برای گیراندازی پرتوهای کیهانی پرانرژی است که گروه آزمایشگاه برکلی آن را در سال 2010 با یک ایستگاه اولیه در سکوی یخی راس آزمایش کردند. دانشمندان امید دارند با آشکارسازی سیگنا لهای نوترینوی تولید شده هنگام واجهش از فصل مشترک آب و یخ زیر سکو، چشمه پرتوهای کیهانی بسیار پرانرژی را به دقت مشخص کنند.

رگبار تکه پار ه های ناشی از برخورد پرتوهای کیهانی با اتم های جو مدام بر سرما فرو م یریزند. پرتوهای کیهانی در واقع پرتو نیستند، بلکه از ذرات تشکیل شد ه اند؛ نود درصد پروتون، هسته های اتم هیدروژن، و هسته های سنگین تر مانند آهن.
برخی از این پرتو از خورشید سرچشمه می گیرند اما اغلب آ نها از فاصله ی دورتر، از کهکشان راه شیری یا فراتر از آن می آیند.
اسپنسرکلاین ازبخش فیزیک هست های آزمایشگاه برکلی می گوید : پرتوهای کیهانی بسیار پرانرژی نادرند.

انرژی یک پرتو کیهانی بسیار پرانرژی با توپ تنیسی که به آن خوب ضربه زده شده باشد یا ضربه ی مشت بوکس بازی قابل مقایسه است که انرژی آن در هسته یک اتم متراکم شده باشد. اگر این پرتوها پروتون باشند انرژی 40 میلیون برابر پروتو نهایی خواهند داشت که در برخورد دهنده ها درونی بزرگ شتاب گرفته اند. با فناوری فعلی باید شتابدهند های دور خورشید بسازیم تا پروتو نهایی با این انرژی تولید کنیم.

بیشتر پرتوهای کیهانی، حتی پرانرژی ترین آ نها، به علت باردار بودن هنگام عبور از میدا نهای مغناطیسیِ میان ستار های خم می شوند، بنابراین با برو نیابی مسیر آ نها هنگام رسیدن به زمین نمی توان گفت که از کجا می آیند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت زیر مراجعه کنید
www.Physorg.com

  امتیاز: 0.00