منو
 کاربر Online
562 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 30 بهمن 1389 [09:20 ]
  صدای گسیل شده از گو شها
 

صدای گسیل شده از گو شها

حدود 60 درصد مردم از گو شهای خود امواج صوتی گسیل می کنند، اثری که به گسیل های اکوستیکی گوش معروف است.برای شنیدن اکثر این امواج گسیل شده به یک میکروفون و تقویت شدن نیاز داریم، اما اگر در اتاقی نسبتاً ساکت نزدیک شخصی بایستید، میتوانید برخی ازامواج صوتی گسیل شده را بشنوید. چرا گو ش ها صدا گسیل می دارند؟

پاسخ:
وقتی صدایی پرد ه ی گوش را تحریک میکند، نوسا ن ها به درون گوش داخلی - حلزون گوش- منتقل می شوند که از دو محفظه ی نبستاً بلند حاوی شاره تشکیل شده است که توسط غشاء پایه از یکدیگر جدا شد ه اند. عضوی که صدا
را حس می کند، اندام کورتی است که روی این غشاء قرار دارد.

وقتی یک سیگنال صوتی بر اثر نوسا نهای غشاء پایه به درون اندام کورتی منتقل شود، میله های مویین در این اندام، شروع به نوسان می کنند، که باعث می شود ضربه های الکتریکی به عنوان اطلاعاتی در مورد صوت به مغز فرستاده شوند. این آشکارسازی بسیار به بسامد حساس است صدایی با یک بسامد خاص میله های مویین را در ناحیه ای خاص تحریک می کند. این گزینش ناشی از دستگاه کنترل کنند ه ای است که بخشی از سیگنال را به ناحیه ی آشکارسازی برمی گرداند.

این بازخورد انرژی می تواند غشاء پایه را بدون محرک خارجی به نوسان درآورد و نوسا نها را به پرد ه ی گوش بازگرداند، که سپس امواج صوتی را تولید می کند که از مجرای گوش به بیرون حرکت می کنند. این امواج صوتی در بیشتر موارد بسیار ناچیز است، اما اگر کسی بگوید که گو ش هایش صدا می کنند، شاید واقعاً بتوانید صدای آن وزوز را بشنوید.

  امتیاز: 0.00