منو
 کاربر Online
1634 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 29 بهمن 1389 [20:36 ]
  ابزارهاي نجومي- قسمت هشتم- استقرار تلسكوپ، پايه استوايي
 

اين پايه، تلسکوپ را در راستاي دو محور بعد و ميل آسمان حرکت مي دهد. هر يک از دو محور در تلسکوپ مجهز به يک قفل براي آزاد کردن و متوقف کردن حرکت تلسکوپ در آن محور است. همين طور يک پيچ ريز جداگانه براي هر محور وجود دارد که با استفاده از آن مي توان به آرامي و با دقت بيشتر تلسکوپ را به سوي جرم مورد نظر در آسمان به صورت دستي هدايت کرد. رصدگر براي کار با اين تلسکوپ نياز به اندکي تجربه رصدي و شناخت مناسب از دستگاه مختصات سماوي دارد. اغلب، رصدگران تازه کار، هنگام کار با اين ابزار دچار سردرگمي مي شوند. براي جابجايي لوله تلسکوپ به سمت دلخواه، بايد به حرکت لوله تلسکوپ در راستاي دو محور دستگاه مختصات استوايي که اغلب نسبت به افق مايل است توجه داشت. بيشتر پايه هاي استوايي مجهز به موتور ردياب هستند(خنثي كردن چرخش زمين). تلسکوپي كه مجهز به پايه داراي موتور ردياب است، قادر به دنبال کردن حرکت ظاهري اجرام آسماني مي باشد. پس به کارگيري چنين پايه اي براي رصدهاي جدي و زمان بر، که در برخي از آن ها ممکن است از بزرگنمايي هاي بالا استفاده شود، مفيد است. همين طور براي عکاسي اعماق آسمان که نياز به نوردهي چند دقيقه اي براي ثبت اجرام کم نور بر فريم عکاسي است، استفاده از چنين سه پايه هايي مناسب است.تصویرتصویر


تلسکوپ با پایه استواییالبته لازم به ذکر است که براي استفاده از اين قابليت پايه استوايي، آن ها بايد ابتدا قطبي شوند. يعني محور قطبي پايه درست در راستاي محور فرضي کره آسمان قرار گيرد که از قطب شمال (نزديک به ستاره قطبي) و جنوب کره آسمان مي گذرد. در اين شرايط دو محور بعد و ميل تلسکوپ هم راستا با محور بعد و ميل کره فرضي آسمان خواهند شد و آن گاه مي توان از درجه بندي هاي روي آن براي يافتن اجرام آسماني بهره برد. هر چه کيفيت و دقت در طراحي و ساخت پايه بيشتر باشد و نيز هر چه تلسکوپ با دقت بيشتري قطبي شود، موتور ردياب نيز مي تواند با دقت بيشتري حرکت ظاهري اجرام آسماني را تعقيب کند. چگونگي قطبي کردن تلسکوپ نيز بحث مفصلي است که خارج از اين قسمت ها ( تحت عنوان ابزارها نجومي ) به آن پرداخته خواهد شد.
تصویر


در رصد هر جرم آسمانی، محور تلسکوپ بایستی همواره به سمت ستاره قطبی باشد( در نیم کره شمالی )پايه هاي مجهز به سامانه رديابي خودکار (Go To)
اين پايه ها که از هر دو نوع سمت – ارتفاعي و استوايي ساخته مي شوند، مجهز به سامانه رايانه اي هستند که با وارد کردن زمان و مکان در رايانه تلسکوپ و نيز در برخي نمونه ها، دريافت خودکار اين اطلاعات به کمک GPS موجود روي پايه و سپس تصحيح خطاي ذاتي پايه به کمک شناساندن دو يا چند ستاره به آن، تلسکوپ نسبت به مکان و زمان توجيه مي شود. سپس رصدگر با فشردن چند دکمه به تلسکوپ مي تواند فرمان بدهد که رو به سوي هر جرمي در آسمان حرکت کند و ظرف چند ثانيه آن را در ميدان ديد آورده و حرکت ظاهري اش را تعقيب کند. از ماه و سيارات گرفته تا کهکشان هاي دوردست و حتي ماهواره ها از تيررس اين تلسکوپ ها در امان نيستند. البته اين به شرطي است که تلسکوپ خوب تنظيم شده باشد. قيمت بالاي اين ابزارها موجب شده تا بيشتر اوقات، رصدخانه ها و مراکز بزرگ آموزش نجوم و نيز عکاسان با تجربه اعماق آسمان, به سراغ چنين ابزارهايي بروند.تصویر


پايه مجهز به سامانه رديابي خودکار - پایه استواییتصویر


پايه مجهز به سامانه رديابي خودکار - پایه سمت - ارتفاعی

  امتیاز: 0.00