منو
 صفحه های تصادفی
مشاهده در تحقیق
چگونه راحت بخوابیم؟
سیاست های داخلی فتحعلیشاه
الماسهای مصنوعی چگونه ساخته می‌شوند؟
خفاش میوه خوار مصری
دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
حضرت محمد «ص»
ژرژ ادوارد لومتر
تصاویر جایگزین در تلویزیون
تبعید امام هادی علیه السلام از مدینه به سامرا
 کاربر Online
506 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 29 بهمن 1389 [18:00 ]
  آیا این انرژی درونی است؟
 

آیا این انرژی درونی است؟

توجه کنید که انرژی درونی شامل انرژی پتانسیل ناشی از بر هم کنش بین دستگاه و محیط اطراف آن نیست. اگر دستگاه یک لیوان آب باشد ، قرار دادن آن روی قفسه‌ بلندی انرژی پتانسیل گرانشی حاصل از بر هم کنش بین لیوان و زمین را افزایش می‌دهد. اما این اثری روی بر هم کنش بین مولکول‌های آب ندارد و در نتیجه انرژی درونی آب تغییر نمی‌کند.

  امتیاز: 0.00