منو
 کاربر Online
587 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 28 بهمن 1389 [07:15 ]
  تغییر بسامد امواج صوتی
 

تغییر بسامد امواج صوتی

نخستین بار، جان دوپلر (53-1803) پدیده تغییر بسامد امواج صوتی در گیرنده را هنگام حرکت منبع صوت نسبت به گیرنده را بیان نموده و مقدار آن را اندازه گیری کرده است. یک مثال مرسوم در این مورد تغییر در زیر و بمی صدای سوت قطار در حال حرکت نسبت به ناظر در ایستگاه می باشد. وقتی قطار به ناظر نزدیک می شود این صدا زیرتر و هنگامیکه از ناظر دور می شود صدا بم تر به گوش می رسد. این پدیده را اثر دوپلر می گویند. این تغییر بسامد در بسامدهای رادیویی نیز اتفاق می افتد. بسامد ارسال ماهواره وقتی به ناظر زمینی نزدیک می شود افزایش می یابد، و هنگامیکه از ناظر دور می شود کاهش می یابد
انتقال دوپلر دریافت بسامدی غیر از بسامد ارسالی (بالاتر یا پایین تر) می باشد، که به علت اختلاف سرعت بین فرستنده و گیرنده ایجاد می شود.

  امتیاز: 0.00