منو
 کاربر Online
756 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 22 بهمن 1389 [15:40 ]
  ابزارهاي نجومي- قسمت ششم: چشمي تلسکوپ و انواع آن
 

چشمي، ذره بيني با فاصله کانوني کوتاه است که اغلب از دو عدسي شامل: عدسي ميدان و عدسي ديد تشکيل مي شود. عدسي ميدان پرتوهاي نور را از شيئي گردآوري و آن را به سمت عدسي کوچکتر، ديد، هدايت مي کند. تصوير در عدسي ديد بزرگ مي شود. دو عدسي در يک وضعيت ثابت در لوله تلسکوپ قرار مي گيرند و براي تنظيم وضوح، قابليت حركت به سمت شيئي و دور شدن از آن را به اندازه معيني دارند. کيفيت چشمي به کيفيت اجزاي به کار رفته در ساخت آن، فاصله کانوني و ميدان ديد ظاهري چشمي وابسته است.


تصویر


انواع چشمي ها نظير هويگنسي، کل نر، ارتوسکوپيک و پلوسل در ميان کاربران تلسکوپ ها رايج هستند که نوع پلوسل از جهت هاي بسيار داراي برتري است..
چشمي ها در سه اندازه عرضه مي شوند: چشمي 96/0 بيشتر در اپتيک هاي کوچک استفاده مي شوند و معمولاٌ کيفيت تصوير مطلوبي ارائه نمي کنند. چشمي 25/1 اندازه رايج چشمي در اغلب تلسکوپ هااست. چشمي 2 اينچ که براي اپتيک هاي بزرگ استفاده مي شوند، تصوير مطلوبي ارائه مي کنند و قيمت بالايي نيز دارد.


تصویر

  امتیاز: 0.00