منو
 صفحه های تصادفی
امام محمد غزالی
آزمایشهای ساده برای سنجش بینایی کودکان
دانشنامه:سیاهه حذف
امام حسن علیه السلام و دلائل رد اتهام ازدواج های فراوانش
تسلیت جبرئیل به پیامبر اکرم
روابط همسایگان در آخرالزمان
اختلالات خواب
کلیساهای تاریخی تبریز
کتابهای چشم پزشکی
دانشکده مهندسی هوا و فضا دانشگاه امیر کبیر
 کاربر Online
904 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 20 بهمن 1389 [06:05 ]
  حسگرافق زمین
 

حسگرافق زمین

این حسگرها از انواع مختلف آشکارسازها استفاده می کنند که ویژگی مشترک همه آنها این است که از افق زمین به عنوان چارچوب مرجع برای تعیین زوایای رول و پیچ ماهواره استفاده می کنند. این حسگرها عموما از 4 بخش پایه تشکیل شده اند:
1-مکانیزم جستجوگر
2-بخش اپتیک
3-آشکارساز مادون قرمز
4-سامانه ی پردازش سیگنال

مکانیزم جستجو گر میتواند مبتنی بر یک جسم چرخان مانند آینه یا عدسی باشد.

آشکارساز مادون قرمز در لحظاتی که افق زمین وارد میدان دید یا از آن خارج می گردد، تپ مناسب را تولید که با پردازش این تپ ها در نهایت میتوان زوایای وضعیت سیستم مختصات بدنه ماهواره را نسبت به سیستم مختصات مرجع محاسبه نمود.
نکته شایان توجه آن است که از تپ تولیدشده در نقاط قطع میدان دید حسگر و افق زمین میتوان به عنوان تپ فعالساز دوربین در محموله تصویربرداری در ماهواره های چرخان استفاده نمود. در واقع این تپ فعالساز نشان میدهد که جهتگیری دوربین به سمت زمین است و بنابراین با استفاده از آن میتوان زمان شروع و خاتمه تصویربرداری را تعیین کرد.

  امتیاز: 0.00