منو
 کاربر Online
1542 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 13 بهمن 1389 [19:14 ]
  ابزارهاي نجومي- قسمت پنجم:تلسکوپ شکستي - بازتابي
 

در قسمت قبل گفتيم که در تلسکوپ بازتابي براي زدودن کجنمايي کروي بايد از آينه اوليه سهموي استفاده کنيم. اما تراش چنين آينه اي به نسبت دشوار بوده و هزينه بيشتري مي طلبد که اين موضوع خود باعث افزايش بهاي نهايي تلسکوپ مي شود و اين دلخواه سازندگان و خريداران تلسکوپ نيست. در سال 1931، برنارد اشميت تلسکوپي ابداع کرد که در آن از عدسي و آينه همزمان استفاده مي شد.

تصویر

او از آينه کروي که ساخت آن ساده تر و ارزان تر است در طراحي آينه اوليه بهره برد و براي تصحيح خطاي کروي اين آينه از عدسي نازکي که تيغه تصحيح کننده نام دارد استفاده کرد. اين تيغه در مرکز انحناي آينه واقع در جلوي دهانه لوله تلسکوپ نصب مي شود. اين تلسکوپ ها را اشميت – کاسگرين مي نامند که مزاياي زيادي علاوه بر مزاياي معمول تلسکوپ هاي بازتابي دارند.


تصویرتصویر


از جمله اين که تيغه تصحيح کننده مانع از نشستن گرد و غبار روي آينه و بروز حادثه براي آينه در اثر تماس مستقيم آن با بيرون مي شود و نوعي محيط امن را براي آينه ايجاد مي کند که موجب مي شود اندود آينه مدت بيشتري کارايي داشته باشد و کمتر نياز به دوباره اندود کردن پيدا کند.


تصویردر نوع ديگري از تلسکوپ ها شکستي - بازتابي به نام ماکستوف – کاسگرين، تيغه تصحيح کننده يک عدسي مقعر است که آينه ثانويه بر سطح داخلي قرار گرفته است و از اين رو همچون نمونه هاي پيشين تلسکوپ هاي بازتابي نيازي به هم خط کردن آينه ثانويه و اوليه در آن ها وجود ندارد. اين تلسکوپ ها مزايا و برتري هاي نوع اشميت - کاسگرين را نيز دارند، اما به دليل داشتن نسبت کانوني زياد براي رصد اجرامي که به ميدان ديد بسته نياز دارند مناسب است و از اين رو کاربري محدود تري نسبت به انواع ديگر پيدا مي کند.


تصویرتصویر


در تلسکوپ هاي شکستي – بازتابي نيز براي سهولت در رصد اجرام نزديک به سر سو بايد به سراغ استفاده از چپقي رفت که همانند تلسکوپ هاي شکستي اگر از چپقي 90 درجه استفاده کنيم، تصوير در چشمي وارونه جانبي خواهدشد.تا به امروز طراحي هاي متعددي در مورد تلسکوپ ها انجام شده است که هر يک مزايا و معايب و کاربري خاص خود را دارند و پرداختن به يکايک آن ها از حوصله اين نوشتار خارج است.

  امتیاز: 0.00