منو
 صفحه های تصادفی
انبارهای ذخیره
کورن والیت
خنده
هوانوردی
سان مارتین
امام حسن علیه السلام مظهر آیه تطهیر
لبنیات
قطب الدین محمد
مدیریت شهری
غزل
 کاربر Online
734 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 09 بهمن 1389 [06:38 ]
  زوز ه ی باد
 

زوز ه ی باد

چه چیزی باعث می شود که زوز هی باد شدید، تصویر انسان تبدیل شده به گرگی را مجسم کند که در شبی تاریک و توفانی، در بیرون خانه زوزه می کشد؟

پاسخ:
اگر هوا از کنار مانعی، به ویژه، برآمدگی هایی چون لبه ی بام ساختمان و یا حتی لبه ی عمودی ساختمان بوزد، این هوا به گردبادها )پیچ و تاب ها(یی تبدیل میشود که جریان هوا آ نها را همراه می برد.

گردباد تغییراتی در فشار هوا به وجود می آورد که به صورت یک موج صوتی زوزه از گردباد دور میشوند. اگر در بیرون باشید، این صدا مستقیماً به شما میرسد. ولی میتواند با عبور از شیشه ی پنجره، در، دیوار و حتی روتختی نیز به شما برسد.

  امتیاز: 0.00