منو
 صفحه های تصادفی
کاربرد انگیزه‌های بیرونی
امام خمینی - عاطفه و محبت
صدر جهان محمد بن احمد
خواص و تشخیص انواع مواد؟
نئودیمیم
جرقه چیست ؟
دعای امام عسگری علیه السلام و شفای بیمار
صبر آن حضرت و شباهتش با حضرت ایوب و موسی و عیسی
ضرب ماتریسها
ارزش ادبی شکسپیر
 کاربر Online
781 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 09 بهمن 1389 [06:26 ]
  پژوهشگران به رایانه های کوانتومی نزدیک می شوند
 

پژوهشگران به رایانه های کوانتومی نزدیک می شوند

گروهی از پژوهشگران بخش فیزیک و اخترشناسی دانشگاه کاردیف ذرات نور، یا فوتو ن ها، را به برج کوچکی از مواد نیمرسانا شلیک کرد ه اند. فوتون به الکترونی برخورد می کند که در ساختار حتی کوچک تری در داخل برج محصور است، و آ نها برای مدت کوتاهی قبل از خروج فوتون بین حالت های نور و ماده نوسان می کنند. گروه کاردیف این آزمایش را هم با تک فوتون و هم با زو جهای فوتون انجام داد ه اند. آ نها نشان دادند که زو جهای فوتون بسامد نوسان بین نور و ماده را نسبت به تک فوتون زیاد می کند. یافته های آ نها با پیشبینی های نظری در دهه ی 1960 سازگار است.

این یافته ها اهمیت زیادی برای فناوری اطلاعات و مخابرات دارد. شاید روزی امکان ساخت دستگا ه های منطقی بر مبنای برهم کنش این ذرات که رایانه های کوانتومی نیز نامیده می شوند امکا ن پذیر گردد.

با این همه، حل مسائل فنی دخیل در این کار هنوز بسیار دشوار است. گروه کاردیف از یک لوله نیمرسانا به قطر 8 میکرون استفاده کردند که در دمای حدود منفی 263 درجه ی سانتی گراد قرار داشت و فوتو نها فقط حدود 10 پیکوثانیه در نیمرسانا به دام افتادند. استاد ولفگانگ لنگبین رهبر گروه میگوید »این برهم کنش میتواند جریان مانایی از فوتو نها تولید کند و همینطور میتواند مبنایی برای منطق تک فوتونی باشد که برای این کار به کمترین انرژی نیاز دارد. این روش در دراز مدت میتواند در حوز ههایی چون رایانه ها، دستگا ههای مخابراتی، و رمزنویسی به کار رود. استفاده از این فناوری در رایان ههای واقعی نیازمند پیشرف تهای گسترده در ویژگیهای موجود در دماهای کم و در حالت اید هال توسعه ی موادی در دمای اتاق است. در حال حاضر معلوم نیست که چه طور میتوان این کار را انجام داد اما این کار ناممکن نیست.

یافته های گروه در نیچر.متریالز چاپ شده است. مواد نیمرسانای مورد استفاده در این آزمایش ها در دانشگاه ورتزبورگ آلمان ساخته شد ه اند.

مرجع: physorg.com

  امتیاز: 0.00