منو
 کاربر Online
1056 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 09 بهمن 1389 [06:24 ]
  سفت کردن سیم تار و دلیل تغییر بسامد
 

سفت کردن سیم تار و دلیل تغییر بسامد

چرا سفت کردن سیم تار، بسامدى را که هنگام نواختن که مى شنوید زیاد مى کند؟ اگر یک کش را با کشیدن آن در بین شست و انگشت خود محکم کرده و به آن زخمه بزنید، بسامدى که مى شنوید یا همان بسامد قبلى است و یا قدرى کاهش مى یابد؟ چرا باید پیش از نواختن تار روى صحنه باید آن را چند لحظ هاى بیرون صحنه نواخت؟

پاسخ:
وقتى به سیم گیتار زخمه مى زنید، صداى حاصل ناشى از آن است که برخى از امواج آزاد شده در سیم یکدیگر را تقویت مى کنند، وضعیتى که تشدید خوانده مى شود. این تقویت به معنى آن است که حرکت سیم در هوا نسبتاً زیاد است، که باعث تغییر فشار هواى قابل شنیدن مى شود. بیشتر امواج روى سیم، به حرکت قابل توجه سیم نمى انجامند، اما امواجى با طول مو جهاى معین مى توانند باعث تشدید و درنتیجه تولید صدا گردند.

  امتیاز: 0.00