منو
 کاربر Online
968 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 09 بهمن 1389 [06:22 ]
  ناشنوایی ناشی ازسروصدای بلند
 

ناشنوایی ناشی ازسروصدای بلند

جزئیات ناشنوایی موقت یا دائم ناشی از سروصدای بلند هنوز شناخته شده نیست. ناشنوایی موقت ممکن است ناشی از کاهش ورود خون به گوش درونی، به دلیل انقباض ر گهای خونی باشد. ناشنوایی دائم ممکن است ناشی از خم شدن موهای حلزون گوش باشد که مسئول تبدیل بسامدهای صوتی به سیگنال های عصبی برای مغز هستند. اگر این موها خم شوند و سیگنا لها از حالت طبیعی تغییر کنند، ممکن است مغز تصور کند که این تغییر نشانه ی ورود صدا به گوش است و در نتیجه با ایجاد احساس زنگ خوردن، تصور صدایی را در ذهن متبادر سازد. یک وسیله ی کوچک در گوش بندها و گوشی های فعال صدای محیط را وارسی و صدایی مربوط به خود را تولید می کند. اگر صدای محیط نسبتاً یکنواخت باشد، این وسیله ی کوچک یک موج صوتی با همان دامنه و بسامد را تولید می کند.

ظاهراً این موضوع، اوضاع را بدتر می کند. اما، موج تولید شده کاملاً همگام با موج ناشی از محیط نیست (با آن ناهمفاز است)، و بنابراین این دو موج با تداخل ویرانگر در درون گوش، یکدیگر را خنثی می کنند. این اثر میتواند مؤثر باشد: وقتی یک گوشی کاهشدهند ه ی صدا را که کلید آن خاموش است به گوش می زنید، در آن صورت مثلاً ممکن است صدای موتور هواپیما قدری آزاردهنده باشد. اما، وقتی کلید آن را می زنید تا گوشی فعال شود، آن صدای آزاردهنده ناگهان به یک صدای ضعیف کاهش می یابد.

  امتیاز: 0.00