منو
 کاربر Online
462 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 09 بهمن 1389 [06:19 ]
  اهمیت کار در مقیاس نانومتر
 

اهمیت کار در مقیاس نانومتر

مقیاس نانومتر از آن رو مورد توجه قرار گرفته است که اتمها و مولکو لها ابعادی در حدود نانومتر دارند. خواص مواد در مقیاس نانو با ویژگیهایشان در مقیاس بزر گتر فرق می کند. با تولید ساختارهایی در مقیاس نانومتر، امکان کنترل خواص ذاتی مواد از جمله دمای ذوب،خواص مغناطیسی، و حتی رنگ مواد بدون تغییر در ترکی بهای شیمیایی حاصل می شود. بنابراین اگر بتوانیم نوع و چینش ات مهای تشکیل دهنده مواد را تغییر دهیم، می توانیم موادجدیدی با خواص از پیش تعیین شده تولید کنیم. این کار مهمترین هدف در فناوری نانو است.

استفاده از این پتانسیل به محصولات و فناور یهای جدید با کارآیی بالا می انجامد که پیش از این میسر نبود. نانو فناوری به ما اجازه می دهد تا اجزا و ترکیبها را داخل سلو لها قرار داده و مواد جدیدی را با استفاده از رو شهای جدید خودآرایی بسازیم. در یک تعریف جامع، مواد نانو مقیاس به موادی گفته می شود که یکی از ابعاد اضلاع آ نها از 100نانومتر کوچکتر باشد. یکی از
ویژگی های مواد نانو مقیاس، افزایش نسبت سطح به حجم مواد است که این عامل میتواند باعث تغییرات و یا به وجود آمدن خواص ویژ های مانند تأثیر در واکن شها، مقاومت مکانیکی و مشخصه های ویژ ه ی الکتریکی در مواد نانو شود . با کاهش انداز ه ی این مواد، تعداد بیشتری از اتمها روی سطح قرار خواهند گرفت. برای مثال، اتمهای موادی به اندازه 30 نانومتر به میزان 5٪ ، 10 نانومتر به اندازه 20 ٪ و 3 نانومتر به میزان 50 ٪ در سطح قرار دارند. در نتیجه مواد نانو با ذرات کوچکتر در مقایسه با مواد نانو با ذرات بزر گتر سطح بیشتری در واحد جرم دارند.

با توجه به ازدیاد سطح در این مواد، تماس ماده با سایر عناصر بیشتر شده و موجب افزایش واکنش با آ نها میشود. این عمل به تغییرهای مهمی در شرایط مکانیکی و الکترونیکی این مواد می انجامد. از محصولات موجود نانوفناوری م یتوان به لاستیک های مقاوم در برابر سایش که از ترکیب خاک رس با بسپار (پلیمر) به دست آمد ه اند، شیشه هایی که خود به خود تمیز می شوند، مواد دارویی که در مقیاس نانو ذرات درست شد ه اند و چاپگرهای عالی با استفاده از نانو ذرات با بهترین ویژگی های جوهر و رنگدانه و... اشاره کرد.

  امتیاز: 0.00