منو
 صفحه های تصادفی
رابطه دین و اقتصاد از دیدگاه ماکس وبر
تب مالت
نص بر امامت امام موسی کاظم علیه السلام
قضیه تالس
دولتهای هائوسا
الگوی صحیح خواب کودکان
آشکارسازی نورهای کم توان
حس چشائی
خدمت در دستگاه حکومتی طاغوتها
نقش نیترات در آلودگی آبها
 کاربر Online
878 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  چهارشنبه 29 دی 1389 [11:15 ]
  کرونولوژی (تقویم تاریخ) دوره ساسانی
 

212-226: اردشیر اول (بابکان) در پارس پادشاهی داشت.
224: جنگ با اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی و انقراض اشکانیان
241-271: شاپور اول
241-244: جنگ اول شاپور با دولت روم به امپراتوری گردیانوس و کشته شدن گردیانوس
258-260: جنگ شاپور با روم و اسارت والرین امپراتوری روم ظهور مانی .او کتاب خود را به نام شاهپورگان به پادشاه تقدیم کرد.
271-272: هرمز اول و بنای شهر هرمز اردشیر (اهواز فعلی)
272-275: بهرام اول. این پادشاه مانی را در جندی شاپور به قتل رسانید.
275-282: بهرام دوم: چون در ولیعهدی حاکم کوشان در پیشاور بود به کوشان شاه معروف است
282(چهارماه): بهرام سوم که به دست نرسی از سلطنت خلع شد
282- 301: نرسی: جنگ‌های مکرر بین گالرپوس سردار رومی و زخم برداشتن نرسی
301-310:هرمز دوم و ازدواج او با شاهزاده کوشانی
310: آذرنرسی به سبب ستمگری زیاد از سلطنت خلع شد.
310-379: شاپور دوم (ذوالاکتاف) جنگ با روم و قبیله هون و شکست آن‌ها
379-383 : اردشیر نیکو کردار به سبب آن که بعضی از مالیات‌ها را بخشید
382-388: شاپور سوم، تقسیم ارمنستان بین ایران و روم
388-399: بهرام چهارم ملقب به کرمانشاه که در زمان او تئودور امپپراتور روم کشورش را بین دو پسرش هنریوس و آرکادیوس تقسیم کرد زیربنای شهر کرمانشاه بدست او صورت گرفته است.
399-420: یزدگرد اول معروف به بزهکار (گناهکار) امپراتور روم «تئودز» ولیعهد خود، «آرکادیوس» را به او سپرد و یزدگرد اول نیز از او سرپرستی کرد تا به تخت امپراتوری روم شرقی رسید.
420-438: بهرام پنجم ملقب به گور جنگ با روم بی نتیجه ماند و عهدنامه صلح با روم منعقد گردید. او هیاطله را شکست داد.
438- 457: یزدگرد دوم بر سر مسائل مذهبی ارمنستان دچار مشکلاتی شد و از کلمات اوست که می‌گوید «باید پرسید و قضاوت کرد و هرکدام که بهتر است انتخاب باید کرد »
457-479: هرمز سوم و جنگ با برادرش پیروز و سلطنت موقتی مادرش «ملکه دینک» در تیسفون در آن‌جا
459-483: فیروز اول با هیاطله جنگ کرد و بر سر تصرف شهر طالقان جنگ بالا گرفت و در نزدیک طالقان (شهری در افغانستان کنونی) کشته‌شد.
483-485: بلاش: با هیاطله صلح کرد و مذهب مسیح را در ارمنستان به عنوان مذهب رسمی شناخت. سرانجام بزرگان کشور او را کور نموده و قباد فرزند فیروز را به شاهی انتخاب کردند.
487-498: قباد اول. سلطنت او در مرحله اول، پیدایش مزدک و خلع قباد از سلطنت و پناه بردن به کشور هیاطله
498-502: سلطنت کوتاه مدت جاماسب
502-531: قباد اول مرحله دوم سلطنت. اتفاقاتی که در زمان قباد اول به وقوع پیوست عبارت بود از 1-جنگ با روم شرقی و تسخیر دیار بکر
2- صلح باروم ، جنگ با هیاطله ئ در هم شکستن آنها و پیروزی ایران
3- جنگ دوم با روم و کمک گرفتن رومی از ماساژت ها و هونها و بستن عهدنامه با رومی ها در 531 میلادی
531- 579ک خسرو اول ( انوشیروان) اتفاقاتی که در زمان او افتاد به شرح زیر هستند
1- قلع مزدکیان 2- اصلاحات در امور ارتش، دارائی، دادگستری، کشاورزی، بازرگانی و اصلاحات اداری ، تاسیس مدرسه پزشکی در گندی شاپور، ترجمه کتاب‌های یونانی و کتاب بیدپای هندی (کلیله و دمنه)، انعقاد عهدنامه صلح با دولت روم شرقی.
3- جنگ دوم انوشیروان با روم بر سر منطقه لازیکا و متارکه ایران و روم و برقراری صلح پنجاه ساله با روم. دولت روم متعهد شد در مدت پنجاه سال مبالغی به ایران بپردازد
4- جنگ با هیاطله تقسیم سرزمین آن‌ها بین ایران و ترک‌های ساکن ماوراء سیحون
5- جنگ با خزرها و شکست فاحش آن‌ها و جنگ با ترک ها و عقب نشینی خاقان ترک
6-سفر جنگی ایرانی‌ها به یمن و اخراج حبشی‌ها از آن‌جا
7- جنگ سوم با روم و فوت انوشیروان در 579 میلادی
579-590: هرمز چهارم: جنگ با رومی‌ها، جنگ با ترکها و شکست آن‌ها از بهرام چوبین سردار ایران، کشته شدن خاقان ترک و اسیر شدن پسرش و در نتیجه ترک‌ها خراجگزار ایران شدند.
590-628: خسرو دوم (خسرو پرویز) در زمان او اتفاقات زیر بروز کرد یاغی شدن بهرام چوبین – رفتن خسرو پرویز به روم و آمدن به ایران با ارتش روم. فوت موریس امپراتور روم. خسرو پادشاهی فکاس امپراتور روم را به رسمیت نشناخت. جنگ خسرو پرویز با رومی‌ها و فتوحات خسرو تسخیر آسیای صغیر و شام، فلسطین و مصر به دست «شهر براز» «شاهین». آمدن هر تل امپراتور روم به طرف ایران محاصره قسطنطنیه به دستیاری شاهین سردار ایران و قتل خسرو در 628 میلادی .بعد از مرگ خسرو پرویز افراد زیر به سلطنت رسیدند قباد دوم، اردشیر سوم، خسرو سوم، جوانشیر، پوران دخت، گشتاسب بنده، آزرمیدخت، هرمز پنجم، خسرو چهارم ، فیروز دوم ، خسرو پنجم و بالاخره یزدگرد سوم نوه خسرو پرویز. یزدگرد طی چندین جنگ از اعراب شکست خورد در 652 یزدگرد سوم کشته‌شد و در 661 امپراتور چین، فیروز شاه زاده ایرانی را امپراتور ایران شناخت. با مرگ فیروز به طور کلی ساسانیان از میان رفتند.

  امتیاز: 0.00