منو
 کاربر Online
493 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 27 دی 1389 [13:35 ]
  میدان مغناطیسی زمین
 

میدان مغناطیسی زمین

تصویر

نخستین بار سر ویلیام گیلبرت عنوان کردکه زمین آهنربای بزرگی است که قطب و استوای مغناطیسی دارد. در آن زمان تصور می شد که میدان مغناطیسی زمین ناشی از آهنربای بزرگ درون آن است. می دانیم، بخش درونی زمین به طور عمده از نیکل و آهن مذاب تشکیل شده که دمای آن دست کم حدود 22٠٠ درجه ی سلسیوس است و می تواند آزادانه از طریق هم رفت حرکت کند. درنتیجه، این فرضیه که بخش درونی زمین به طور دائم مغناطیسی شده باشد، بعید است. از سوی دیگر، میدان مغناطیسی زمین کاملاً مانا نیست. قطب شمال مغناطیسی اکنون در شمال کانادا قرار دارد، ولی در طول سال ها دیده شده است که این قطب به آهستگی حرکت می کند. علاوه بر این، خاصیت مغناطیسی مشاهده شده در صخره های آهن دار در پوسته ی زمین نشان می دهد که گاهی جهت میدان مغناطیسی زمین به طور کامل وارون شده است. زمین و حداقل سه سیاره از چهار سیاره ی منظومه ی غول پیکر شمسی، دارای میدان مغناطیسی هستند. برای این که سیاره بتواند میدان مغناطیسی داشته باشد، لازم است دارای مرکز رسانای الکتریسیته باشد و به سرعت بچرخد؛ به طوری که مایع در آن ها به چرخش درآید. کره ی ماه و کره ی مریخ مرکز مایع ندارند، بنابراین فاقد میدان مغناطیسی هستند.تصویرهمه ی شواهد این باور را تأیید می کنند که میدان مغناطیسی زمین به جای این که از آهنربای دائمی سرچشمه گرفته باشد، می تواند از جریان های الکتریکی که به دور هسته ی نیکل آهنی این سیاره می چرخند، به وجود آمده باشد.

جریان الکتریکی در داخل زمین می تواند درست به گونه ی جریانی که در یک پیچه برقرار است، میدان مغناطیسی ایجاد کند. اگر به دلیلی جهت این جریان الکتریکی تغییر کند، جهت میدان مغناطیسی نیز وارون خواهد شد.

  امتیاز: 0.00