منو
 کاربر Online
1133 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 18 دی 1389 [12:31 ]
  پاول دیراک پیشتاز در توسعه و تکامل مکانیک کوانتومی
 

پاول دیراک پیشتاز در توسعه و تکامل مکانیک کوانتومی

پاول دیراک فیزیک پیشه و نظریه پرداز انگلیسی که در دهه ی ۱۹۲۰ نقش مهمی در توسعه و تکامل مکانیک کوانتومی ایفا کرد ، وجود پاد ذرات را در سال ۱۹۲۸ پیش بینی کرد. دیراک هنگامی که سعی داشت روایتی نسبیتی از مکانیک کوانتومی به دست آورد دریافت که تعمیمی نسبیتی از معادله ی شرودینگر ، که اکنون به معادله ی دیراک معروف است ،خواص اسپینی و مغناطیسی الکترون را به درستی به دست می دهد؛ اما این ویژگی معما گونه را هم دارد که به ازای هر حالت با انرژی مثبت ، وجود حالت های با انرژی منفی را نیز پیش بینی می کند. همین موضوع بود که در نهایت دیراک را واداشت تا پیشنهاد ظاهرا عجیب پاد ذره را برای الکترون مطرح کند. چندی نگذشت که پس از این پیش بینی ، کارل اندرسون در سال ۱۹۳۰ پوزیترون ( پاد ذره ی الکترون )ها را در پرتوهای کیهانی کشف کرد. امروزه برای هر ذره ی شناخته شده ی زیر اتمی، پاد ذره ای با جرم مساوی و بار مخالف در شتاب دهنده های ذرات تولید و مطالعه شده است. در خصوص ذراتی ، همچون فوتون ، که حامل بار الکتریکی نیستند باید اضافه کنیم که این ذرات می توانند پاد ذره ی خودشان باشند.

  امتیاز: 0.00