منو
 کاربر Online
1276 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 18 دی 1389 [12:29 ]
  مفهوم فیزیکی برخورد
 

مفهوم فیزیکی برخورد

برخورد عبارت است از بر هم کنشی نسبتا گذرا اما شدید بین ذرات یا اجسام گسترده ای که به طور تنگاتنگ به یکدیگر نزدیک می شوند. در فیزیک، اصطلاح برخورد حاکی از آن نیست که اجسام برخورد کننده ضرورتا با هم در تماس فیزیکی قرار می گیرند ؛ بلکه این اصطلاح در مواردی به کار می رود که برهم کنش بین اجسام برخوردکننده ضعیف است مگر در فاصله ی زمانی نستا کوتاهی که برهم کنش آنها با هم بسیار قوی تر از برهم کش با هر چیز خارجی دیگر می شود. به این ترتیب ، این تعریف کلی نه تنها در مورد دو گوی بیلیارد که روی میز بیلیارد با هم برخورد می کنند صدق می کند ، بلکه در خصوص ذرات کوچک تر از اتم در آزمایش فیزیک ذرات ، در مورد کاوشگری فضایی که از کنار سیاره ای عبور می کند ، برای کهکشان هایی که از کنار یکدیگر می گذرند ، و مواردی از این دست نیز قابل استفاده است.

  امتیاز: 0.00