منو
 کاربر Online
515 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 18 دی 1389 [11:59 ]
  دو مثال در مورد لختی (اینرسی)
 

دو مثال در مورد لختی (اینرسی)

لختی مقاومت جسم در برابر تغییر وضعیت حرکت آن است. اگر جسم ساکن باشد، ساکن باقی می ماند و اگر در حال حرکت باشد به حرکت خود ادامه می دهد ، مگر این که نیرویی به آن وارد شود.

مثال 1
اثر لختی با ضربه زدن به قطعه چوبی که زیر تعدادی قطعه چوب دیگر قرار گرفته است، با استفاده از یک چکش و یک ضربه سریع مشاهده می شود. قطعه های بالایی بدون حرکت می مانند. این قطعه های لختی دارند و نیروی کافی برای حرکت آن ها وجود ندارد.

تصویر

مثال دیگر در مورد لختی تاب خوردن دو شخص با وزن کم و وزن زیاد است. برای شخص سنگین تر تاب خوردن و درنتیجه توقف کردن مشکل تر است.

تصویر

  امتیاز: 0.00