منو
 کاربر Online
466 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 18 دی 1389 [10:45 ]
  اصطکاک میان جامدها
 

اصطکاک میان جامدها

زندگی بدون وجود اصطکاک بسیار عجیب خواهد بود. اصطکاک در ترمزها بسیار مؤثر است. به راستی بدون نیروی اصطکاک میان پاهای ما و زمین ما نمی توانستیم راه برویم! نیروهای اصطکاکی سهم بزرگی در اتلاف انرژی از ماشین ها دارند و تلاش های بسیار زیادی برای کاهش این اثر صورت گرفته است.

برای به حرکت در آوردن جسمی روی جسم دیگری که در حال سکون است، باید نیرو به آن وارد شود. برای این کار باید به نیروی اصطکاک میان دو سطح غلبه کرد.
آزمایش نشان می دهد که نیروهای اصطکاکی به دو عامل بستگی دارند:
(الف) جنس دو سطح
(ب) نیروی عمودی تکیه گاه
رابطه میان آن ها به صورت زیر است:

تصویر

ضریب اصطکاک به هر دو سطح بستگی دارد.
اگر جسم ساکن بماند به ضریب اصطکاک، ایستایی گفته می شود. هنگامی که جسم حرکت می کند اصطکاک میان دو سطح کم تر است. در این حالت به ضریب اصطکاک، ضریب اصطکاک جنبشی گفته می شود و تقریباً از سرعت نسبی دو سطح مستقل است.
ضرایب اصطکاک را در جدول زیر مشاهده می کنید:

تصویر

  امتیاز: 0.00