منو
 کاربر Online
996 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 18 دی 1389 [10:37 ]
  آزمایش: ماشین و فرش
 

آزمایش: ماشین و فرش

این آزمایش به درک ارتباط میان انرژی، نیرو و فاصله کمک می کند و با آن می توان نیروی ترمز یک ماشین اسباب بازی را محاسبه کرد.

وسایل مورد نیاز:
ماشین اسباب بازی، سطح شیب دار، دریچه نور و ساعت (برای اندازه گیری سرعت)، خط کش، پلاستی سین، مقوا، وسایل مورد نیاز برای تعادل و یک قطعه چوب

وسایل را مانند شکل سوار کنید و واحد QED را برای اندازه گیری سرعت نیز در جای خود قرار دهید.

جرم ماشین را به کیلوگرم محاسبه کنید.
ماشین را از روی سطح شیب دار رها کنید و مورد های زیر را ثبت کنید:
(الف) سرعتی که دریچه نور نشان می دهد.
(ب) فاصله ای (d) بر حسب متر که ماشین روی فرش تا توقف می پیماید.
آزمایش را سه بار تکرار کنید برای این که سه مقدار برای سرعت و فاصله داشته باشید.
انرژی جنبشی ماشین با عبور از سطح شیب دار به گرما تبدیل می شود و سرعت ماشین کم می شود تا توقف کند.
انرژی جنبشی ماشین هنگام حرکت از بالای سطح شیب دار را از رابطه زیر بدست آورید:

1/2mv*v=انرژی جنبشی

نیروی ترمز ماشین را از رابطه زیر بدست آورید:

نیروی ترمز (F) = انرژی جنبشی تقسیم بر d

تصویر

  امتیاز: 0.00