منو
 صفحه های تصادفی
مستزاد
سیاست دولت عثمانی در مذاکرات صلح
حکومت موحدون بر اندلس
گ.گزیده سخنان و نوشته ها
بیماری لکه سیاه سیب
شبکه عصبی
هیالیت
عدد صفر
امام علی علیه السلام و قطع دست دزد سابقه دار
شبهه پیرامون امامت امام جواد علیه السلام در کودکی
 کاربر Online
1358 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 07 دی 1389 [13:16 ]
  آزمایش باردار کردن از طریق مالش
 

آزمایش باردار کردن از طریق مالش

وسایل مورد نیاز: دو عدد الکتروسکوپ، یک لیوان بلند فلزی ، یک گلوله پارافین، مقداری آب مقطر

تئوری آزمایش: باردار کردن اجسام با روش مالش ناشی از عبور بخشی از الکترونها از جسمی به جسم دیگر است، وقتی که این اجسام در تماس نزدیک با یکدیگر قرار داشته باشند. در آزمایش زیر پارافین به دلیل تماس با آب باردار می شود.

روش آزمایش:
1- لیوانهای بلند فلزی را روی دو الکتروسکوپ قرار می دهیم.
2- در یکی از لیوانها مقداری آب مقطر می ریزیم و گلوله ای از پارافین را که متصل به دسته نارسانایی (مثلاً نخ ابریشمی) است، در آن فرو می بریم.
3- با بیرون آوردن گلوله از آب مشاهده می کنیم که برگه های الکتروسکوپ از هم جدا می شوند. این مشاهده نشان دهنده باردار شدن آب است.

تصویر

4- اکنون گلوله پارافین را در لیوان الکتروسکوپ دوم وارد می کنیم. مشاهده می شود که برگه های الکتروسکوپ دوم از هم جدا می شوند، یعنی گلوله در تماس با آب بار الکتریکی بدست آورده است.

تصویر

5- در مرحله بعد اگر الکتروسکوپ ها را با سیمی به هم وصل کنیم، برگه های دو الکتروسکوپ فرو می افتند. یعنی بارهای بدست آمده توسط آب و گلوله مساوی و مخالف هستند.

تصویر

  امتیاز: 0.00