منو
 صفحه های تصادفی
عدد صفر
آزادى و اراده انسان
UTP و STP
انبوه خلق
پایداری سدها
قوانین و مقررات تنیس
رهیافت علمی در بررسی انقلاب اسلامی
کم شدن دمای بدن
ابر نواختر
روش تعیین نقش شهرهای ایران
 کاربر Online
587 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 07 دی 1389 [12:44 ]
  آزمایش آهنربا و حرکت منحنی الخط
 

آزمایش آهنربا و حرکت منحنی الخط

وسایل مورد نیاز: گلوله فولادی، آهنربای تیغه ای، سطح شیشه ای
تئوری آزمایش: اگر هیچ نیرویی بر جسم اثر نکند، جسم به طور یکنواخت روی مسیر مستقیم حرکت می کند. اما اگر نیروی وارد بر جسم با سرعت جسم زاویه داشته باشد، حرکت جسم خمیده می شود. در آزمایش زیر گلوله فلزی تحت تأثیر نیرویی است که راستایش با مسیر حرکت زاویه دارد و در نتیجه این تأثیر مسیر جسم خم می شود. اگر قطب آهنربا روی ادامه مسیر گلوله باشد، مسیر خم نمی شود.
روش آزمایش:
1- یک گلوله فولادی را روی سطح شیشه ای بگذارید تا بغلتد. چون اصطکاک قابل صرفنظر کردن است، گوی با سرعت تقریباً ثابت در خط مستقیم روی شیشه می غلتد.
2- آهنربایی را روی شیشه طوری قرار می دهیم که یکی از قطب های آن نزدیک به ادامه مسیر گلوله باشد و سر راه آن نباشد (مانند شکل زیر).

تصویر

- مشاهده می شود که وقتی گلوله از کنار آهنربا می گذرد، حرکت روی مسیر منحنی الخط شروع می شود.
4- پس از عبور از کنار آهنربا، گلوله در امتداد خط مستقیمی که دارای امتدادی متفاوت با مسیر اولیه است، حرکت می کند.

  امتیاز: 0.00