منو
 کاربر Online
300 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 07 دی 1389 [11:41 ]
  آزمایش تفنگ بخار
 

آزمایش تفنگ بخار

وسایل مورد نیاز: ماشین اسباب بازی، لوله آزمایش، چوب پنبه، چراغ الکلی
تئوری آزمایش:
این آزمایش به خوبی قانون سوم نیوتن را نشان می دهد. هنگامی که آب به جوش می آید، بخار آب به چوب پنبه نیرو وارد می کند. در عوض چوب پنبه نیرویی در جهت عکس به تفنگ وارد می کند. در واقع تفنگ «پس می زند». طبق قانون سوم نیوتن، نیرویی که چوب پنبه را می راند (نیروی کنش) با نیرویی که تفنگ را پس می زند (نیروی واکنش) برابر است.
روش آزمایش:
1- مطابق شکل در لوله آزمایش مقداری آب بریزید و یک چوب پنبه روی آن بگذارید.
2- لوله آزمایش را روی وسیله ای که شبیه یک ماشین اسباب بازی است، سوار کنید و زیر آن یک چراغ الکلی یا شمع قرار دهید.
3- چراغ را روشن کنید و صبر کنید آب به جوش آید.
4- با بخار شدن آب مشاهده می کنید که چوب پنبه به طرفی پرتاب می شود، اما تفنگ بادی در جهت مخالف شروع به حرکت می کند.

تصویر

  امتیاز: 0.00