منو
 کاربر Online
655 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  چهارشنبه 01 دی 1389 [07:25 ]
  بازرنگی‌ها و ساسانیان
 

در ایالت پارس قدیم چند خاندان شاهی زرتشتی یکی پس از دیگری حکومت می‌کردند. از نشانی‌هائی که بر روی مسکوکات ایشان دیده می‌شود و نام‌هایی که بر روی آن‌ها نوشته شده که ایالت پارسه (پارس) یکی از مراکز اصلی دین زرتشت در ایران بوده‌است. پادشاهان پارس از طایفه بازرنگی بودند. بازرنگی منسوب به بازرنگ است که به قول اصطخری قسمت کوهستانی پارس غربی است. نولدکه معتقد است که بازرنگیان از طرف پادشاهان پارت استقلال محلی داشته‌اند. در پایتخت آن یعنی استخر که از شهر پارسه (پرسپولیس) دور نبود آتشکده مشهور ایزد آناهیتا برپا بود آناهیتا در طبری «آناهید» به معنی ستاره زهره است. هیربدی (متولی آتشکده) آن آتشکده را مردی به نام ساسان در دست داشت. وی برای افزایش شان و شوکت خود دختر «گوچی هر» (گوزهر) آخرین پادشاه بازرنگی که از پادشاهان محلی پارس که شهریار استخر بود به زنی خواست. نام آن دختر «دینیگ» (denig) و لقبش به قول طبری «رام بهشت» بود. از این ازدواج فرزندی به نام «پاپک» (papak) به وجود آمد. پسر پاپک (بابک) همان اردشیر اول است که می‌توان او را سر سلسله‌شاهان ساسانی نامیده همین اردشیر بود که عاقبت در محل «هرمزدگان» که بین شوشتر و بهبهان قرار دارد اردوان پنجم را شکست داده و کشت و سلسله اشکانیان را برانداخت (ص 69 از کتاب تاریخ ساسانیان نوشته استاد مشکور جلد اول تحت عنوان اردشیر در تواریخ قدیم)

  امتیاز: 0.00