منو
 کاربر Online
621 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 22 آذر 1389 [10:25 ]
  حرکت مولکول های هوا و حرکت براونی
 

حرکت مولکول های هوا و حرکت براونی

یکی از بهترین راه ها برای نشان دادن حرکت مولکول های هوا به عنوان حرکت براونی شناخته شده است. مقداری دود به دورن یک ظرف شیشه ای کوچک شامل هوا دمیده و با استفاده از میکروسکوپ حرکت آن ها مشاهده می شود. مولکول های هوا با مولکول های بسیار بزرگ تر دود برخورد می کنند. اگر نور شدیدی به جعبه تابیده شود، می توان مولکول های دود را مشاهده کرد. هم چنان که به مولکول های دود توسط مولکول های کوچک تر و نامریی هوا از تمام جهت ها ضربه وارد می شود، آن ها به اطراف لغزش می کنند. چون ذره های دود نور را پراکنده می کنند دیده می شوند و مانند ستاره های کوچک به نظر می رسند.

تصویر

اگر مقداری گاز برم درون لوله ای حاوی هوا آزاد شود، گاز برم رنگی به آهستگی در هوا پراکنده می شود. به این پدیده پخش گفته می شود. مولکول های هوا بر حرکت مولکول های برم اثر می گذارند. اگر این آزمایش در لوله خالی از هوا (دارای خلأ) رها شود، گاز رنگی به طور آنی در لوله پراکنده می شود.

  امتیاز: 0.00